SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA100706
GNBA100706
Regulatie en integratie
Cursus informatie
CursuscodeGNBA100706
Studiepunten (EC)6,5
Inhoud
Cursusdoelen
 
Doelstelling en inhoud
Hoofddoel van dit blok is dat de student inzicht krijgt in de wijze waarop organen en orgaansystemen met elkaar (moeten) samenwerken om de homeostase te bewaken. Met behulp van de systematiek van eenvoudige regelsystemen leert de student begrijpen hoe fysiologische processen beschreven kunnen worden. De nadruk ligt op de rol van het endocriene systeem en het autonome zenuwstelsel als communicatiekanalen. Aan de hand hiervan kan de student illustreren hoe disregulatie van processen kan leiden tot respectievelijk hypo- of hyperfunctie met daarbij behorende afwijkingen en klachten. Tijdens het blok komen diverse klachten en problemen aan de orde ter illustratie van de ontregelingen die kunnen optreden. Omdat (vrijwel) elk fysiologisch regelsysteem zich laat beïnvloeden door geneesmiddelen, wordt kennis gemaakt met de basisprincipes van farmacokinetiek en farmacodynamie.
 
Werkvormen en weekstramien
Dit blok heeft zes thema's. In dit blok wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Er zijn 7 hoorcolleges, 8 werkgroepen, 5 interactieve colleges en 2 meet the expert’-bijeenkomsten. In het blokboek staat bij elke week duidelijk aangegeven welke onderwijsonderdelen plaatsvinden.
 
Plaats in het curriculum
Regulatie en Integratie is het een na laatste blok van het eerste jaar.
 
Literatuur
  • blokboek Regulatie en Integratie en daarin genoemde literatuur 
  • zie ook: Standaardboekenlijst 
 
Toetsing 
De toetsing bestaat uit een digitale eindtoets (100% van het eindcijfer)

Coördinator/Examinator: Dr. A.A.B. van Veen, A.A.B.vanVeen@umcutrecht.nl 
 
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
Geneeskunde Bachelor, Voltijd
 
SluitenHelpPrint
Switch to English