SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA100606
GNBA100606
Infectie en immuniteit 1
Cursus informatie
CursuscodeGNBA100606
Studiepunten (EC)6,5
Inhoud
Doelstelling en inhoud 
In het blok worden de fundamenten gelegd om infectie en immuniteit in al hun complexe interacties te begrijpen, waarbij zoveel mogelijk de klinische praktijk zal worden betrokken. De eisen die aan de basisarts worden gesteld ten aanzien van de kennis van dit vakgebied betreffen vooral inzicht in infectieziekten en de afweerprocessen die daarbij een rol spelen. In het blok Infectie en Immuniteit II in jaar 3 zal de opgedane kennis worden uitgebreid.

Werkvormen en weekstramien
In dit blok wordt er gebruik gemaakt van verschillende onderwijsvormen. Er zijn 17 hoorcolleges waaronder colleges met patiënten, 2 interactieve colleges, 5 mozaïeken waar aan de hand van ziektegevallen ziektebeelden worden besproken, 11 werkgroepen, 5 practica en 2 ‘meet the expert’-bijeenkomsten.
Er is een werkgroep waar een opdracht academische vaardigheid wordt getoetst (5 punten van de 100)

Plaats in het curriculum
Infectie en Immuniteit I is het zesde blok in jaar 1 en vormt samen met Infectie en Immuniteit II (jaar 3) het thema Infectie en Immuniteit.

Literatuur
Het blok is gebaseerd op de volgende bronnen:
- blokboek Infectie en Immuniteit I en daarin genoemde literatuur
- zie ook: Standaardboekenlijst

Toetsing
De toetsing bestaat uit een eindtoets, waar minimaal een 5.5 voor behaald moet worden. De exacte verdeling van de punten is te vinden in het blokboek. De toets bestaat uit meerkeuze- en open vragen.

Coördinator/Examinator: prof. dr. I.M. Hoepelman.  onderwijs-interne@umcutrecht.nl
2de coördinator: Dr. K. Denzer, K.Denzer@umcutrecht.nl

Contactpersoon en informatie: prof. dr. I.M. Hoepelman, onderwijs-interne@umcutrecht.nl

Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Geneeskunde, Bachelor, Voltijd
 
SluitenHelpPrint
Switch to English