SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA100506
GNBA100506
Circulatie 1
Cursus informatie
CursuscodeGNBA100506
Studiepunten (EC)6,5
Inhoud
Doelstelling en inhoud 
In dit blok staat de basale kennis over de circulatie centraal. De student verdiept zich in de organen en orgaansystemen die verantwoordelijk zijn voor de circulatie om zich basale kennis te verwerven op het gebied van anatomie, histologie en fysiologie van het hart, bloedvaten, longen en nieren. In dit conceptueel georiënteerd blok ligt de nadruk op het functioneren van deze organen afzonderlijk en met elkaar onder normale en fysiologische omstandigheden. In week 1 komen de mechanische aspecten van de hartfunctie aan de orde en de aansturing hiervan door het autonome zenuwstelsel. In week 2 staan de bloedvaten centraal en zal de bloedstroom en nutriënten uitwisseling met de weefsels behandeld worden. In week 3 worden met name de mechanische aspecten van ademhaling en gasuitwisseling voor het voetlicht gebracht. In week 4 wordt aandacht besteed aan de nier met nadruk op filtratie en volumeregulatie. Tenslotte, in week 5 wordt teruggekomen op het hart en zullen de elektrische aspecten van de hartfunctie aan de orde komen. Bovendien zal de student in elke week kennis maken met basale principes die kunnen leiden tot algemene ziektebeelden zoals hartfalen (week 1), oedeem (week 2), emfyseem (week 3), nierfalen (week 4) en hartritmestoornissen (week 5). Het blok vormt de basis voor de blokken Circulatie II en III waarin de pathofysiologie van deze organen uitvoerig aan de orde komt.
Dit blok sluit nauw aan bij het speerpunt “Circulatory Health”.

Werkvormen en weekstramien 
In dit blok wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Er zijn 12 hoorcolleges, 5 voorcolleges, 7 practica, 9 werkgroepen, 2 interactieve colleges, 1 werkcollege en 2 meet-the-expert-bijeenkomsten (ECG, farmacologie, overgebleven werkgroepvragen).

Plaats in het curriculum
Circulatie I is het vijfde blok in jaar 1 en vormt samen met de blokken Circulatie II en III het thema Circulatie.

Literatuur
Het blok is gebaseerd op de volgende bronnen:
- blokboek Circulatie I en daarin genoemde literatuur
- zie ook: standaardboekenlijst

Toetsing
De toetsing bestaat uit een eindtoets (meerkeuze-, invul-, schuif-, juiste volgorde- en aanwijsvragen) die het eindresultaat bepaalt (100%). De herkansing zal uit hetzelfde type vragen bestaan. In de toetsing ligt de nadruk op het toepassen van verworven kennis, inzichten en vaardigheden.

Coördinator/Examinator: dr. M.A.G. van der Heyden,M.A.G.vanderHeyden@umcutrecht.nl 

Contactpersoon en informatie: dr. M.A.G. van der Heyden, M.A.G.vanderHeyden@umcutrecht.nl 

Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Geneeskunde, Bachelor, Voltijd
SluitenHelpPrint
Switch to English