SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA100406
GNBA100406
Zintuigen, hersenen en beweging 1
Cursus informatie
CursuscodeGNBA100406
Studiepunten (EC)6,5
Inhoud
Doelstelling en inhoud 
Het blok richt zich primair op de functie en dysfunctie van hersenen en ruggenmerg.  De student verwerft basisinzicht in de ontwikkeling, bouw en functie van het zenuwstelsel en in de principes van prikkelgeleiding en prikkeloverdracht. Er wordt ingegaan op de mogelijkheden om de neurotransmissie te beïnvloeden door middel van farmaca, op de aangrijpingspunten en de hoofd- en bijwerkingen van neuro- en psychofarmaca. In de loop van het blok leert de student om succesvol zowel somatische als psychische klachten en afwijkingen te duiden en de mogelijkheden van therapie te onderkennen.

Werkvormen en weekstramien 
In dit blok wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Er zijn 20 hoorcolleges, 7 patiëntdemonstraties, 4 practica, 7 werkgroepen/werkcolleges, 4 interactieve colleges en 3 meet the expert’-bijeenkomsten. In het blokboek staat per week aangegeven welk onderwijs georganiseerd wordt en hoeveel tijd voor de zelfstudies is ingeroosterd.

Plaats in het curriculum 
ZHB I is het vierde blok van jaar 1.  Zintuigen, hersenen en beweging I vormt samen met de tweedejaars blokken ZHB II en III een thema in de bacheloropleiding, omdat de functies van de betrokken orgaansystemen nauw met elkaar samenhangen. In dit blok staan de hersenen centraal, in ZHB II de beweging en in ZHB III de zintuigen. De praktijk van dit thema zal de student tegenkomen in blok en link blauw.

Literatuur 
Het blok is gebaseerd op de volgende bronnen:
-    blokboek Zintuigen, hersenen, beweging I en daarin genoemde literatuur
-    zie ook: Standaardboekenlijst

Toetsing 
De toetsing bestaat uit een eindtoets, waar minimaal een 5.5 voor behaald moet worden. De toets bestaat uit meerkeuze- en open vragen. Daarnaast zijn er drie opdrachten “academische schrijven en presenteren” waarvoor punten behaald kunnen worden die meetellen voor het eindcijfer. De exacte verdeling van de punten is te vinden in het blokboek.

Coördinator/Examinator: dr. I.E.Thunnissen, i.e.thunnissen@umcutrecht.nl 
2de coördinator: Prof. dr. A. van der Zwan

Contactpersoon en informatie: dr. I.E.Thunnissen, i.e.thunnissen@umcutrecht.nl

Ingangseisen 
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
-    Geneeskunde, Bachelor, Voltijd
SluitenHelpPrint
Switch to English