SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA100306
GNBA100306
Stofwisseling 1
Cursus informatie
CursuscodeGNBA100306
Studiepunten (EC)6,5
Inhoud
Doelstelling en inhoud
In dit blok verwerft de student voldoende kennis en begrip van de bouw en werking van het maag-darmkanaal (tractus digestivus). De student heeft aan het eind van dit blok basale kennis verworven op het gebied van de voeding en de opname en verwerking daarvan in het menselijke metabolisme. In dit blok ligt het accent op het normale functioneren van alle hierbij betrokken organen en systemen, hoewel aan relevante afwijkingen hierin ook aandacht zal worden besteed. Het blok dient ter voorbereiding op het blok Stofwisseling II (jaar 2), waarin meer nadruk op afwijkende bouw en werking van bij het metabolisme betrokken organen en systemen zal liggen.

Werkvormen en weekstramien 
In dit blok wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Er zijn 15 hoorcolleges (waaronder voorcolleges en patiënt-demonstraties), 4 practica, 8 werkgroepen, 2 interactieve colleges en 5 ‘meet the expert’-bijeenkomsten. De 5 blokweken hebben als thema achtereenvolgens: biochemie(1) / endocrinologie, anatomie, celbiologie, biochemie(2) / farmacologie, en obesitas.

Plaats in het curriculum
Het blok Stofwisseling I is het derde blok in jaar 1 en vormt samen met het blok Stofwisseling II (jaar 2) het thema Stofwisseling.

Literatuur
Het blok is gebaseerd op de volgende bronnen:
- blokboek Stofwisseling I en daarin genoemde literatuur
- zie ook: Standaardboekenlijst

Toetsing
De blokdoelstellingen worden getoetst in een schriftelijke toets aan het einde van het blok. Deze toets bestaat uit een mix van gesloten vragen en essay vragen. Ook een practicumverslag en de verplichte opdrachten voor de leerlijn Academische Vorming worden beoordeeld. In het blokboek staat beschreven hoe het eindcijfer tot stand komt.

Coördinator/Examinator: dr. L. van der Wal, l.vanderwal-6@umcutrecht.,nl
2de coördinator: dr. M.G.J. Nederhoff
Contactpersoon en informatie: dr. L. van der Wal, l.vanderwal-6@umcutrecht.nl

Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Geneeskunde, Bachelor, Voltijd
SluitenHelpPrint
Switch to English