SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA100206
GNBA100206
Gezonde en zieke cellen 1
Cursus informatie
CursuscodeGNBA100206
Studiepunten (EC)6,5
Inhoud
Doelstelling en inhoud 
Dit blok behandelt het functioneren van gezonde cellen en de wijze waarop cellen zich door differentiatie toerusten en onderling samenwerken in de vorming en het onderhoud van weefsels. Essentieel daarbij is kennis en begrip van de wijze waarop weefsels zich vernieuwen en zich ontdoen van overbodige en zieke cellen. Er zal worden ingegaan op diverse (moleculaire) aspecten van weefselhomeostase en groei. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de diverse vormen van aangepaste groei onder abnormale fysiologische omstandigheden en aan autonome groei (tumorvorming).
In de cursus zal duidelijk gemaakt worden hoe defecten in celbiologische processen kunnen leiden tot ziekten als Cystic Fibrosis en kanker. 

Werkvormen en weekstramien
In dit blok wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Er zijn 10 hoorcolleges, 5 practica, 9 werkgroepen, 3 interactieve colleges en 3 'meet the expert’-bijeenkomsten. In de weken 2 t/m 4 wordt tevens een voorcollege voor het practicum gegeven.

Plaats in het curriculum 
Gezonde en zieke cellen I is het tweede blok van het eerste jaar en vormt samen met de blokken Gezonde en zieke cellen II (jaar 2) en Gezonde en zieke cellen III (jaar 3) het thema Gezonde en zieke cellen.

Literatuur 
Het blok is gebaseerd op de volgende bronnen:
- blokboek Gezonde en zieke cellen I en daarin genoemde literatuur
- zie ook: Standaardboekenlijst 

Toetsing
De blokdoelstellingen worden getoetst in een schriftelijke toets aan het einde van het blok. Daarnaast wordt tijdens het blok de academische vaardigheid “schrijven en presenteren van een toepassingsopdracht” getoetst. In het blokboek staat beschreven hoe het eindcijfer tot stand komt.

Coördinator/Examinator: dr. M.F.A. Bierhuizen,m.f.a.bierhuizen@umcutrecht.nl
 
2de coördinator: mevr. dr. A.M. Ultee

Contactpersoon en informatie: Dr. M.F.A. Bierhuizen, m.f.a.bierhuizen@umcutrecht.nl

Ingangseisen 
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Geneeskunde, Bachelor, Voltijd
SluitenHelpPrint
Switch to English