SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GKMV18002
GKMV18002
Erfgoed en identiteit
Cursus informatieRooster
CursuscodeGKMV18002
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Geschiedenis en Kunstgeschiedenis AM;
Contactpersoondr. G.F.J. Plets
Telefoon0625276765
E-mailG.F.J.Plets@uu.nl
Docenten
Docent
dr. G.F.J. Plets
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G.F.J. Plets
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten maken kennis met actuele debatten over erfgoed en identiteit. De cursus neemt een interdisciplinaire aanpak; methodologie en theorie uit verschillende disciplines uit de sociale en humane wetenschappen zullen worden gemobiliseerd om het heden van het verleden zowel cultureel, economisch en politiek te vatten.
Inhoud
NB 1 Deze cursus zal studenten vertrouwd maken met centrale theoretische concepten, methoden en voorbeelden uit de erfgoedstudies. Door inzichten uit de antropologie, geschiedenis en antropologie moet hen toelaten om op een interdisciplinaire manier erfgoed en publieksgeschiedenis te bestuderen in de 21 eeuw. Een eeuw waar niet enkel geschiedenis wordt gebruikt door de natiestaat bij het creëren en legitimeren van collectieve gemeenschapen. Ook multinationals en internationale organisaties gebruiken vandaag de dag cultureel erfgoed om hun neoliberale agenda’s en diplomatiek netwerken te normaliseren. Doorheen de verschillende lessen en voorbeelden zullen we niet alleen onderzoeken hoe contemporaine socioculturele processen, institutionele structuren en identiteitspolitiek de beleving en bewaring van het verleden in het heden beïnvloedt. Door erfgoed en cultureel geheugen als een culturele tekst te zien die hermeneutisch kan worden ontleed, zullen we ook bestuderen hoe de studie van erfgoedpolitiek innovatieve inzichten kan verschaffen over het culturele heden.

Arbeidsmarktoriëntatie
a. excursies
b. het analyseren van concrete (erfgoed-)instellingen in het binnen- en buitenland
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Excursie

Werkcollege

Algemeen
In twee wekelijkse bijeenkomsten is ruimte voor discussie, student-presentaties, gastcolleges en viewings. Daarnaast zijn er buiten het rooster enkele excursies

Voorbereiding bijeenkomsten
Grondig lezen en analyseren van alle teksten; actief deelnemen aan discussie en groepswerk (presentaties en voorbereiding van excursies).

Toetsen
Opdracht
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kritische toepassing van teksten op zelf te onderzoeken voorbeelden.

Deadlines
De opdrachten bestaan uit een groepswerk en eenmaal een presentatie

Opdracht(en) 2
Weging60
Minimum cijfer-

Beoordeling
Bijdrage aan theoretische discussies en zelfstandig data onderzoek

Deadlines
Eindopdracht waar studenten een erfgoed voorbeeld uit Nederland zelfstandig onderzoeken

SluitenHelpPrint
Switch to English