SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GKMV17019
GKMV17019
Keuzecursus C: Ges-Democratie en Democratisering
Cursus informatieRooster
CursuscodeGKMV17019
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Geschiedenis en Kunstgeschiedenis AM;
ContactpersoonD.J. Vartija, PhD
E-mailD.J.Vartija@uu.nl
Docenten
Docent
dr. P. Corduwener
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
D.J. Vartija, PhD
Overige cursussen docent
Docent
D.J. Vartija, PhD
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 09:00 t/m 27-06-2021 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-10-2021 09:00 t/m 26-10-2021 23:59
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Deze cursus stelt studenten in staat om de volgende leerdoelen te bereiken:
- Kennis van de wortels, ontwikkeling en effecten van instituties van democratie op een gevorderd niveau
- De vaardigheid om deze wortels, ontwikkelingen en effecten te analyseren door geschikte theorieën, concepten en methoden toe te passen
 
Inhoud
De staat van de democratie bevindt zich in een paradoxale situatie. Enerzijds lijkt er sinds 1989 geen alternatief als regeringsvorm meer over en claimen politieke regimes over de hele wereld democratisch te zijn. Anderzijds lijkt de democratie, met name in Europa, zich in een diepe crisis te bevinden waarin het vertrouwen van burgers in vertegenwoordigende instituties snel afneemt. Kortom: het vertrouwen in de democratie is groot, maar partijen, parlementen en politici worden gewantrouwd. Deze cursus geeft een overzicht van de historische ontwikkeling van democratie en theorieën van democratisering en draagt zo bij aan een beter begrip van de huidige democratische crisis.

In deze cursus richten we ons op twee aspecten van dit debat over de staat en kenmerken van de democratie: de intellectuele wortels van ons modern democratiebegrip vanuit het perspectief van de politieke ideeëngeschiedenis; en theorieën over democratie en democratisering vanuit het perspectief van de politieke wetenschappen.
 
Op deze manier traceren we de conceptuele ontwikkeling van democratie over een lange termijn; analyseren we de belangrijkste politieke instituties van democratie in het heden; en vergelijken we verschillende wetenschappelijke verklaringen voor democratisering. We doen dit steeds vanuit een internationaal vergelijkend perspectief en waarbij we voortdurend het verband opzoeken tussen geschiedenis en actuele ontwikkelingen zoals de diplomademocratie; referenda en directe democratie; de opkomst van het populisme; en recente democratiseringsgolven binnen en buiten Europa.
 
Let op: alleen studenten van de MA Geschiedenis van Politiek en Maatschappij mogen zich inschrijven voor deze cursus. Andere studenten moeten voor toestemming contact opnemen met de programmacoördinator.
 
Aanvullende informatie
NB 1 Studenten van de MA Geschiedenis: Educatie en Communicatie kunnen zich via de Graduate School of Teaching als bijvakker voor deze cursus inschrijven. Alle andere studenten die deze cursus als bijvak willen volgen, moeten contact opnemen met de MA coördinator.

Arbeidsmarktoriëntatie:
Tijdens de werkgroepen wordt aan de hand van bronnenmateriaal in beeld en geschrift aandacht besteed aan actuele kwesties in het maatschappelijke en politieke debat over de staat van de democratie. Van studenten wordt verwacht dat ze academische inzichten kunnen toepassen op actuele vraagstukken die in de werkgroep besproken worden en hierin een voorname plaats innemen. Zo bereidt deze cursus studenten voor op de arbeidsmarkt voor politiek en sociaal historici waar instituties van de democratie en de discussie daarover van structureel belang zijn.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
Boek
Nader bekend te maken
Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
Alle bijeenkomsten zijn werkcolleges van drie uur.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de studenten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de bijeenkomsten door de voorgeschreven literatuur te lezen.

Bijdrage aan groepswerk
Van de studenten wordt verwacht dat zij actief participeren in discussies en groepsopdrachten

Toetsen
Opdracht
Weging20
Minimum cijfer-

Paper
Weging80
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
- Kennis op gevorderd niveau van de oorsprong, ontwikkeling en effecten van instituties rondom een specifiek historisch thema
- Vaardigheden in het analyseren van de oorsprong, ontwikkeling en effecten van deze instituties via toepassing van geschikte theorieën, concepten en methoden
- Academische schrijfvaardigheden
- Het vermogen om onderzoeksresultaten en onderliggende kennis over te brengen op niet-specialisten
- Het vermogen om een beargumenteerde mening te vormen en te verdedigen

SluitenHelpPrint
Switch to English