SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GKMV17015
GKMV17015
Toolbox voor vergelijkend historisch onderzoek
Cursus informatieRooster
CursuscodeGKMV17015
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Geschiedenis en Kunstgeschiedenis AM;
ContactpersoonK.R. Frederick
E-mailk.r.frederick@uu.nl
Docenten
Docent
dr. P. Corduwener
Overige cursussen docent
Docent
K.R. Frederick
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
K.R. Frederick
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.W. Rosen Jacobson
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
1
TimeslotBD: BD
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingJe kunt je voor deze cursus niet inschrijven tijdens de wijzigingsdagen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 09:00 t/m 27-06-2021 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Deze cursus beoogt studenten in staat te stellen:
- Vaardigheden op gevorderd niveau te ontwikkelen in het opzetten van onderzoek, in het bijzonder de ontwikkeling van een onderzoeksvraag ingebed in het academisch debat en de operationalisering van die vraag;
- Vaardigheden op gevorderd niveau te ontwikkelen in het analyseren van primaire en secundaire bronnen in een bredere historische, politieke en maatschappelijke context;
- Kennis van methoden voor comparatief en lange-termijn historisch onderzoek te ontwikkelen, evenals vaardigheden in het toepassen van deze methoden in historisch onderzoek.
Inhoud

Vergelijkend onderzoek is een onmisbare manier om complexe politieke en maatschappelijke vraagstukken te begrijpen, in heden en verleden. Vergelijkingen kunnen onderzoekers helpen om de aard, oorzaken en gevolgen van politieke, maatschappelijke en economische onderwerpen scherp in beeld te krijgen.Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van populistische partijen of de vluchtelingencrisis in Europa.

In deze cursus maak je kennis met comparatieve methoden, leer je die methoden toe te passen en leer je ook kritisch te reflecteren op de beperkingen van deze methoden.
Dit gebeurt aan de hand van twee opdrachten waarbij inzichten uit de methodologische literatuur worden toegepast op concrete voorbeelden van historisch onderzoek over uiteenlopende politieke en maatschappelijke thema’s. Ook leer je de gekozen vergelijking expliciet te verbinden aan een relevante en nauwkeurig afgebakende onderzoeksvraag die terdege is ingebed in het academisch debat. De cursus bouwt daarmee ook voort op de algemene basis die tijdens de bachelorfase is gelegd: de al aanwezige onderzoeksvaardigheden worden aangescherpt en verdiept.

Let op: alleen studenten van de MA Geschiedenis van Politiek en Maatschappij en de MA Geschiedenis: educatie en communicatie mogen zich inschrijven voor deze cursus. Andere studenten moeten voor toestemming contact opnemen met de programmacoördinator.
 

Aanvullende informatie
NB Studenten van de MA Geschiedenis: educatie en communicatie kunnen zich als bijvakker voor deze cursus via hun tutor inschrijven. Alle andere studenten die deze cursus als bijvak willen volgen, moeten contact opnemen met de MA coördinator.

 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Cursus moet onderdeel zijn van je vaste programma
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
Diverse
Diverse artikelen of hoofdstukken uit bundels, (digitaal) beschikbaar via de UB.
Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
Alle bijeenkomsten zijn werkcolleges van drie uur.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de studenten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de bijeenkomsten door de voorgeschreven literatuur te lezen.

Bijdrage aan groepswerk
Van de studenten wordt verwacht dat zij actief participeren in discussies en groepsopdrachten.

Toetsen
Actieve deelname
Weging20
Minimum cijfer-

Opdracht(en) 1
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
- Vaardigheden op gevorderd niveau in het opzetten van onderzoek, in het bijzonder de ontwikkeling van een onderzoeksvraag ingebed in het academisch debat en de operationalisering van die vraag;
- Vaardigheden op gevorderd niveau in het analyseren van primaire en secundaire bronnen in een bredere historische, politieke en maatschappelijke context
- Kennis van methoden voor comparatief en lange-termijn onderzoek en vaardigheden in het toepassen van deze methoden in historisch onderzoek.

Opdracht(en) 2
Weging50
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English