SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GKMV16007
GKMV16007
Kunst en architectuur: actualiteit en geschiedenis
Cursus informatieRooster
CursuscodeGKMV16007
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Geschiedenis en Kunstgeschiedenis AM;
ContactpersoonA.M.E.L. Hoogenboom
E-mailA.Hoogenboom@uu.nl
Docenten
Docent
dr. H. Bavelaar
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
A.M.E.L. Hoogenboom
Overige cursussen docent
Docent
A.M.E.L. Hoogenboom
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.F. Koldeweij
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotCD: CD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 09:00 t/m 27-06-2021 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-10-2021 09:00 t/m 26-10-2021 23:59
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Oefenen van professionele, schriftelijke en communicatieve vaardigheden en academisch denken
Inzicht verwerven in en het kritisch leren beschouwen van:
 
Specialisatie Moderne en hedendaagse kunst: de analyse van kunstkritiek alsook het zelf schrijven van diverse types kunstkritiek
 
Specialisatie Beeldende kunst tot 1850: actuele kwesties in de bestudering van oude kunst alsook er adequaat over kunnen schrijven
 
Specialisatie Architectuurgeschiedenis: interieurgeschiedenis, de positie van historische interieurs binnen de erfgoedzorg en de actuele onderzoeksmogelijkheden.
 
Inhoud
Oude kunst (werkgroep 1): Deze werkgroep behandelt actuele kwesties in de bestudering van oude kunst en maakt je wegwijs in de variëteit aan media die je inzage geven in dergelijke kwesties. Hiertoe bestudeer je recente publicaties, tentoonstellingen, symposia, theorieën en debatten waarover je rapporteert in de vorm van teksten zoals die gebruikt worden in de niet-academische beroepspraktijk.

Architectuur en Monumentenzorg (werkgroep 2): In deze werkgroep zal je worden ingewijd in de interieurgeschiedenis, in de meerwaarde en betekenis van interieurs voor de architectuur, de positie van historische interieurs binnen de erfgoedzorg en de actuele onderzoeksmogelijkheden.
 
Moderne en hedendaagse kunst (werkgroep 3): Het onderwerp van deze cursus is de bestudering van recente publicaties, tentoonstellingen, theorieën en debatten met betrekking tot de moderne en  eigentijdse kunst. De nadruk ligt op het leren schrijven van kunstkritieken en opiniërende essays met betrekking tot hedendaagse kunst, het tentoonstellingswezen en het kunstbeleid. Hiernaast zal aandacht worden besteed aan de verschillende kunstkritische benaderingen zoals die vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden zijn en worden beoefend. 

 
LET OP! Alleen studenten van de MA Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie kunnen zich als bijvakker voor deze cursus inschrijven. Alle andere studenten die deze cursus als bijvak willen volgen, moeten contact opnemen met de MA coördinator.
 

Arbeidsmarktoriëntatie
Schriftelijke en mondelinge vaardigheden, onderzoeksvaardigheden, kennis van het kunstkritisch veld en de kunstkritische beroepspraktijk (specialisatie moderne en hedendaagse kunst) of kennis van de erfgoedzorg en de erfgoedsector (specialisatie architectuurgeschiedenis en monumentenzorg) of kennis van het kunsthistorisch onderzoeksveld en de hieraan gelieerde instituten (specialisatie oude kunst) 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Voorkennis kan worden opgedaan met
Gedegen kennis van de westerse kunstgeschiedenis in het algemeen en van de beeldende kunst voor 1850 in het bijzonder.

Vaardigheid in het doen van (kunst)historisch onderzoek en het presenteren hiervan.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit inleidende hoorcolleges gevolgd door werkcolleges waarin literatuur en onderzoek wordt besproken.

Voorbereiding bijeenkomsten
Het actief volgen van de hoor/werkcolleges, het zelfstandig en kritisch bestuderen van de opgegeven literatuur ter voorbereiding van de hoor/werkcolleges.

Bijdrage aan groepswerk
Een actieve bijdrage in de discussies over de bestudeerde literatuur en de diverse onderzoeksmethodes.

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging30
Minimum cijfer-

Opdracht(en) 2
Weging30
Minimum cijfer-

Paper
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Oefenen van professionele, schriftelijke en communicatieve vaardigheden en academisch denken.
Inzicht verwerven in en het kritisch en kunsthistorisch leren beschouwen van:

Moderne en hedendaagse kunst: de analyse van kunstkritiek alsook het zelf schrijven van diverse types kunstkritiek

Oude kunst: actuele kwesties in de bestudering van oude kunst en er voor diverse doelgroepen over kunnen schrijven

Architectuur: interieurgeschiedenis, de positie van historische interieurs in erfgoedzorg

Deadlines
Deadlines worden bekend gemaakt bij de aanvang van de cursus

SluitenHelpPrint
Switch to English