SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GKMV16005
GKMV16005
Moderne en hedendaagse kunst: Curating en publieksbemiddeling
Cursus informatieRooster
CursuscodeGKMV16005
Studiepunten (ECTS)10
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Geschiedenis en Kunstgeschiedenis AM;
ContactpersoonP. van Rossem
E-mailP.vanRossem@uu.nl
Docenten
Docent
P. van Rossem
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
P. van Rossem
Overige cursussen docent
Blok
1-2  (06-09-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingJe kunt je voor deze cursus niet inschrijven tijdens de wijzigingsdagen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 09:00 t/m 27-06-2021 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Leerdoelen:
 • Kennis en inzicht krijgen in de praktijk en theorie van het tentoonstellen en bemiddelen van moderne en hedendaagse kunst.
 • Inzichtelijk omgaan met het eigentijdse en historische discours over de problematiek.
 • De kunst- en tentoonstellingsgeschiedenis als referentiekader op doeltreffende wijze leren actualiseren.
 • Verdiepen van het methodologisch inzicht, academische vaardigheden en competenties.
 • Een visie ontwikkelen op het onderwerp.
 • Het kritisch leren selecteren en presenteren van materiaal.
 • Inzicht verwerven in het educatief omkaderen van tentoonstellingen
 • Kritisch leren nadenken over publieksbemiddeling
 • Het educatief en publieksgericht karakter van tentoonstellingen kunnen identificeren en analyseren
 • Educatieve en bemiddelingsstrategieën kunnen uitzetten en vertalen naar concrete werkvormen.
 • Terreinkennis verwerven en leren kritisch omgaan met theoretische inhouden met betrekking tot de problematiek
  
Inhoud
LET OP! Alleen studenten van de MA Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie kunnen zich als bijvakker voor deze cursus inschrijven. Alle andere studenten die deze cursus als bijvak willen volgen, moeten contact opnemen met de MA coördinator.

Deze cursus heeft als onderwerp de geschiedenis, actualiteit en eigentijdse praktijk van het tentoonstellen van moderne en hedendaagse kunst (curating). Je ontwikkelt tentoonstellingsconcepten en leert bestaande tentoonstellingsmodellen analyseren. Je leert hoe men een discours ontwikkelt over kunst in tentoonstellingen en je reflecteert over tentoonstellingsarchitectuur en -design, catalogi en andere tentoonstellingspublicaties.
 
Wat is een publiek? Hoe vertaal je artistieke inhouden en tentoonstellingsconcepten naar het publiek? Deze cursus richt zich eveneens op kunsteducatie en publieksbemiddeling in musea en artistieke instellingen. We onderzoeken de educatieve omkadering van tentoonstellingen - van de website tot in de tentoonstellingsruimte - en we gaan na in hoeverre het educatieve ('educational turn') ook tentoonstellingsconcepten en de inrichting en vormgeving van tentoonstellingen kan bepalen. We bestuderen hiervoor actuele praktijkvoorbeelden en de meest recente literatuur. Van de studenten wordt verwacht dat ze kritisch kunnen omgaan met bemiddelingsstrategieën en modellen en dat ze zelf ook bemiddelingsstrategieën en educatieve modellen kunnen concipiëren.
 
Arbeidsmarktoriëntatie:
Schriftelijke en mondelinge vaardigheden, onderzoeksvaardigheden, kennis van het beroepenveld (met name musea, tentoonstellingssector, museumeducatie, kunstbemiddeling)
 
Aanvullende informatie
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
 • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
  • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Voorkennis kan worden opgedaan met
Kennis van de ontwikkelingen binnen de kunst en de kunsttheorie van de 20e en 21e eeuw op bachelor niveau.
Verplicht materiaal
Literatuur
Wordt bekend gemaakt bij de aanvang van de cursus en in de cursushandleiding
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Wordt bekend gemaakt bij de aanvang van de cursus en in de cursushandleiding
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit inleidende hoorcolleges gevolgd door werkcolleges waarin literatuur en onderzoek wordt besproken. De cursus kent vele excursies.

Voorbereiding bijeenkomsten
Het actief volgen van de hoor/werkcolleges, het zelfstandig en kritisch bestuderen van de opgegeven literatuur ter voorbereiding van de hoor/werkcolleges. Zich grondig voorbereiden op de excursies.

Bijdrage aan groepswerk
Een actieve bijdrage in de discussies over de bestudeerde literatuur en de diverse onderzoeksmethodes, met inbegrip van de papers van medestudenten

Toetsen
Opdracht
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Academische vaardigheden en competenties. Hanteren wetenschappelijk instrumentarium. Zelfwerkzaamheid. Mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Kennis van en inzicht in de problematiek van het tentoonstellen en bemiddelen van moderne en hedendaagse kunst.

Deadlines
Deadlines worden bekend gemaakt bij de aanvang van de cursus.

Portfolio
Weging60
Minimum cijfer-

Referaat
Weging20
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English