SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GKMV16001
GKMV16001
Historiografie van de kunst- en architectuurgeschiedenis
Cursus informatieRooster
CursuscodeGKMV16001
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Geschiedenis en Kunstgeschiedenis AM;
Contactpersoonprof. dr. M.A. Weststeijn
Telefoon0302536362
E-mailM.A.Weststeijn@uu.nl
Docenten
Docent
dr. H. Bavelaar
Overige cursussen docent
Docent
M.J.M. van Beek, MA
Overige cursussen docent
Docent
M. Hurx
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.A. Weststeijn
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.A. Weststeijn
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
1
TimeslotAC: AC
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingJe kunt je voor deze cursus niet inschrijven tijdens de wijzigingsdagen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 09:00 t/m 27-06-2021 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
 
  • Inzicht in de historische ontwikkeling van opvattingen over kunstgeschiedenis en de ontwikkeling van de kunstgeschiedenis tot een academische discipline;
  • Inzicht in belangrijkste geesteswetenschappelijke, maatschappelijke, en ideologische achtergronden van de kunstgeschiedschrijving.
 
Eindtermen:
De student is in staat om
  • Een kunsthistorische tekst kritisch te lezen en te plaatsen tegen de achtergrond van de tijd waarin deze is geschreven;
  • De opvattingen van een kunsthistoricus te verbinden aan de contemporaine kunstproductie en andere maatschappelijke verschijnselen;
  • Verschillende historische visies op een kunstwerk of kunstenaar te onderscheiden en kritisch te vergelijken, en hierover een met argumenten gestaafd betoog te schrijven.
 

 
Inhoud
Historiografie is de geschiedenis van (kunst)geschiedschrijving. De kunsthistorische en architectuurhistorische opvattingen waar we nu mee werken kennen zelf een geschiedenis. Ook zijn er in het verleden ideeƫn ontwikkeld die we nu niet meer bruikbaar vinden. Als universitaire discipline bestaat kunstgeschiedenis ruim honderd jaar (in Utrecht sinds 1906); in het Westen (en uiteraard ook daarbuiten) is echter al sinds de oudheid sprake van reflectie op kunst en kunstenaarschap. Hoofddoel van deze cursus is om teksten over kunst en architectuur te plaatsen tegen de achtergrond van de tijd waarin ze zijn geschreven. Hoe zijn de grondgedachten in deze teksten ontwikkeld in reactie op discussies in het veld, de eigentijdse kunstproductie, en andere wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen?
            In de hoorcolleges worden belangrijke opvattingen toegelicht die kunsthistorici hebben ontwikkeld ten aanzien van stijl en betekenis en de sociale en mondiale context van kunst en architectuur. Voor de werkcolleges bereiden deelnemers groepsgewijs een presentatie en discussie over relevante teksten voor.

 
LET OP! Alleen studenten van de MA Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie kunnen zich als bijvakker voor deze cursus inschrijven. Alle andere studenten die deze cursus als bijvak willen volgen, moeten contact opnemen met de MA coƶrdinator.

 
Aanvullende informatie
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Voorkennis kan worden opgedaan met
Gedegen kennis van de westerse kunstgeschiedenis in het algemeen en van de Oude of Moderne en hedendaagse Kunst of Architectuurgeschiedenis in het bijzonder.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit inleidende hoorcolleges gevolgd door werkcolleges waarin literatuur en onderzoek wordt besproken.

Voorbereiding bijeenkomsten
Het actief volgen van de hoor/werkcolleges, het zelfstandig en kritisch bestuderen van de opgegeven literatuur ter voorbereiding van de hoor/werkcolleges.

Bijdrage aan groepswerk
Een actieve bijdrage in de discussies over de bestudeerde literatuur en de diverse onderzoeksmethodes, met inbegrip van de papers van medestudenten.

Toetsen
Paper
Weging70
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kritisch inzicht en mondelinge en schriftelijke reflectie op de historiografie en de methoden van het gekozen specialisme (architectuurgeschiedenis of beeldende kunst tot 1850 of moderne en hedendaagse kunst).

Deadlines
Deadlines worden bekend gemaakt bij de aanvang van de cursus.

Referaat
Weging30
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English