SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GKMV16001
GKMV16001
Historiografie van de kunst- en architectuurgeschiedenis
Cursus informatieRooster
CursuscodeGKMV16001
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Geschiedenis en Kunstgeschiedenis AM;
Contactpersoonprof. dr. M.A. Weststeijn
Telefoon0031655882294
E-mailM.A.Weststeijn@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. M.A. Weststeijn
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.A. Weststeijn
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Historiografie is de geschiedenis van kunstgeschiedschrijving, meer in het bijzonder de kunstgeschiedschrijving als academische bezigheid. In deze cursus is het de bedoeling een indruk te geven van de herkomst van de denkbeelden van kunsthistorici, die op zichzelf een geschiedenis kennen en zeker niet altijd in de huidige tijd onmiddellijk begrijpelijk zijn. Ook zal worden ingegaan welke factoren hebben bijgedragen tot de canonvorming.
 
Inhoud
Wordt later bekend gemaakt.
LET OP! Alleen studenten van de MA Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie kunnen zich als bijvakker voor deze cursus inschrijven. Alle andere studenten die deze cursus als bijvak willen volgen, moeten contact opnemen met de MA coördinator.

 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Voorkennis kan worden opgedaan met
Gedegen kennis van de westerse kunstgeschiedenis in het algemeen en van de Oude of Moderne en hedendaagse Kunst of Architectuurgeschiedenis in het bijzonder.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit inleidende hoorcolleges gevolgd door werkcolleges waarin literatuur en onderzoek wordt besproken.

Voorbereiding bijeenkomsten
Het actief volgen van de hoor/werkcolleges, het zelfstandig en kritisch bestuderen van de opgegeven literatuur ter voorbereiding van de hoor/werkcolleges.

Bijdrage aan groepswerk
Een actieve bijdrage in de discussies over de bestudeerde literatuur en de diverse onderzoeksmethodes, met inbegrip van de papers van medestudenten.

Toetsen
Paper
Weging70
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kritisch inzicht en mondelinge en schriftelijke reflectie op de historiografie en de methoden van het gekozen specialisme (architectuurgeschiedenis of beeldende kunst tot 1850 of moderne en hedendaagse kunst).

Deadlines
Deadlines worden bekend gemaakt bij de aanvang van de cursus.

Referaat
Weging30
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English