SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GKEMV16003
GKEMV16003
Geschiedenis & Educatie
Cursus informatie
CursuscodeGKEMV16003
Studiepunten (EC)5
Cursusdoelen
Doel van deze cursus is tweeledig:
1. Studenten verwerven via literatuur en hoorcolleges recente inzichten t.a.v. historische thema’s die in het VO een rol spelen, zoals Verlichting en Industriële Revolutie.
2. Studenten bepalen hun positie in de wetenschappelijke discussie en ontwikkelen educatieve producten of analyses waarin zij hun stellingname geschiedfilosofisch en historisch verantwoorden.
Inhoud
In deze cursus gaan we analyseren hoe wetenschappelijke en historiografische inzichten over historische periodes, gebeurtenissen en personen vertaald worden naar educatieve producten.
Jullie krijgen college over de historiografische stand van zaken t.a.v. een belangrijke periode of gebeurtenis zoals de Verlichting; Als voorbereiding lezen jullie geselecteerde stukken uit recente literatuur en handboeken over deze persoon of periode.
Vervolgens kijken we hoe deze inzichten vertaald worden naar educatieve producten als schoolboeken, examenprogramma’s, populaire geschiedwerken en tentoonstellingen. Daartoe zijn opdrachten geformuleerd die onder begeleiding of zelfstandig gemaakt worden.
Voor de eindopdracht kiezen jullie een historische persoon, periode of gebeurtenis uit. Dit mag een onderwerp zijn dat al in de colleges aan bod is geweest. Je maakt een analyse van hoe de historiografische inzichten vertaald zijn of getransformeerd in een specifiek educatief product. Dit product kan een hoofdstuk uit een schoolboek, examenprogramma, educatief product van een museum of een didactisch product van je stageschool zijn.
 
 
Arbeidsmarktoriëntatie
De cursus maakt deel uit van het 2-jarige masterprogramma Geschiedenis: educatie en communicatie. De cursus is ook zeer relevant voor andere studenten die zich willen bekwamen in het overdragen en populariseren van historische kennis in het publieke domein.
SluitenHelpPrint
Switch to English