SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GKEMV16003
GKEMV16003
Geschiedenis & Educatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeGKEMV16003
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (M (Master))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Gesch, Cultuur, Wijsb, Theologie;
Contactpersoondr. J.I.G.M. Tuithof
Telefoon+31 30 2536114
E-mailH.Tuithof@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.H. Huisman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.I.G.M. Tuithof
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.I.G.M. Tuithof
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Doel van deze cursus is tweeledig:
1. Studenten verwerven via literatuur en hoorcolleges recente inzichten t.a.v. historische thema’s die in het VO een rol spelen, zoals Verlichting en Industriële Revolutie.
2. Studenten bepalen hun positie in de wetenschappelijke discussie en ontwikkelen educatieve producten of analyses waarin zij hun stellingname geschiedfilosofisch en historisch verantwoorden.
Inhoud
In deze cursus gaan we analyseren hoe wetenschappelijke en historiografische inzichten over historische periodes, gebeurtenissen en personen vertaald worden naar educatieve producten.
Jullie krijgen college over de historiografische stand van zaken t.a.v. een belangrijke periode of gebeurtenis zoals de Verlichting; Als voorbereiding lezen jullie geselecteerde stukken uit recente literatuur en handboeken over deze persoon of periode.
Vervolgens kijken we hoe deze inzichten vertaald worden naar educatieve producten als schoolboeken, examenprogramma’s, populaire geschiedwerken en tentoonstellingen. Daartoe zijn opdrachten geformuleerd die onder begeleiding of zelfstandig gemaakt worden.
Voor de eindopdracht kiezen jullie een historische persoon, periode of gebeurtenis uit. Dit mag een onderwerp zijn dat al in de colleges aan bod is geweest. Je maakt een analyse van hoe de historiografische inzichten vertaald zijn of getransformeerd in een specifiek educatief product. Dit product kan een hoofdstuk uit een schoolboek, examenprogramma, educatief product van een museum of een didactisch product van je stageschool zijn.
 
 
Arbeidsmarktoriëntatie
De cursus maakt deel uit van het 2-jarige masterprogramma Geschiedenis: educatie en communicatie. De cursus is ook zeer relevant voor andere studenten die zich willen bekwamen in het overdragen en populariseren van historische kennis in het publieke domein.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Voorkennis
Verondersteld wordt dat de student beschikt over overzichtskennis van de geschiedenis op niveau van bachelor WO en zich heeft georiënteerd op de inrichting van het huidige geschiedenisonderwijs op Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Bachelor Geschiedenis
Bronnen van zelfstudie
worden door docenten bekend gemaakt.
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
1. Studenten verwerven via literatuur en hoorcolleges recente inzichten t.a.v. historische thema’s. Zij bepalen hun positie in de wetenschappelijke discussie en ontwikkelen.
2.Bespreking in werkgroep van wetenschappelijke literatuur over de functies van geschiedenis in het verleden en heden en betekenis daarvan voor het geschiedenisonderwijs

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten lezen ter voorbereiding op de werkgroep wetenschappelijke literatuur,,bepalen hun positie in de historiografie en werken dit later uit aan de hand van één casus.

Toetsen
Paper
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het inzicht van de student in de invloed van de verschillende functies van geschiedenis[onderwijs] in verleden en heden, historiografische analyse van een educatief product.
Studenten mogen zelf een thema kiezen, maar alle inzichten en oefening uit ed voorgaande colleges komt terug in deze eindopdracht.

Deadlines
week 8

SluitenHelpPrint
Switch to English