SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO3-3063E
GEO3-3063E
Wereld (e-module)
Cursus informatie
CursuscodeGEO3-3063E
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.
 
 
Studenten kunnen:
 • de belangrijkste concepten van globalisering (die betrekking hebben op plaats en ruimte) en gevolgen van de globalisering processen identificeren en begrijpen (in geografische context);
 • de relevante theorieën en concepten uitleggen en toepassen met betrekking tot de verschillende inzichten van globalisering. (vaardigheden: studie en analyse van informatie);
 • begrijpen wat globalisering betekent voor de economie, op politiek en bestuurlijk niveau, de maatschappij en de ‘verschillende’ culturen. Dit in relatie tot de verschillende schaalniveaus. (vaardigheid : studie en analyse van informatie);
 • de verschillende posities en argumenten in het debat over globalisering identificeren en kritisch beoordelen, de gevolgen van globalisering te herschalen o.a. door te kijken naar de  maatschappelijke, economische , politieke, culturele en ruimtelijke effecten van de veranderende processen. (vaardigheden : kritische reflectie , maatschappelijke en ethische context ; mondelinge presentatie en debat).
Inhoud
Deze cursus is in de vorm van een e-module, die grotendeels op afstand en zelfstandig wordt doorlopen. Inschrijven voor E-modules is mogelijk via OSIRIS Online Application. Vragen over de e-modules, de inschrijving en kosten e.d. kun je sturen naar e-modules.sgpl@uu.nl

Globalisering is een belangrijk fenomeen als we kijken naar economische, sociale, politieke, en culturele veranderingen in onze tijd. Elke dag hebben we hiermee te maken. Lokaal en globaal zijn steeds met elkaar verbonden. Concreet komt dat aan de orde bij ons voedsel, onze kleding en onze elektronisch apparatuur. De e-module gaat over globalisering (in geografisch perspectief), de achterliggende economische, politieke en sociaal-culturele processen van globalisering, de impact van wereldsteden en het mondiale voedselvraagstuk.

Specifiek:
 • Wat is globalisering? Gaat globalisering nog steeds door of is het op de terugtocht?
 • Wat is er nog over van het Wereldsysteem theorie en heeft dat effect op de internationale arbeidsmigratie?
 • Welke politieke macht hebben nationale overheden nog in een globaliserende wereld?
 • Verdwijnen culturen door homogenisering of is er juist een tegenbeweging?
 • Wat maakt een stad een wereldstad? Hoe belangrijk zijn wereldsteden op mondiaal schaalniveau?
 • Op wereldschaal bestaat er een zeer ongelijke toegang tot voedsel. Zijn er mogelijkheden om hier wat aan te doen? (via markt, VN of NGO’s).
Deze cursus is ingangseis voor:
 • Educatieve Master Lerarenopleiding aardrijkskunde: w.b.t. het wegwerken van sociaal geografische vakdeficiënties.
 • Behalen van pre-master Sociale Geografie en Planologie (SGPL)
SluitenHelpPrint
Switch to English