SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO3-3041
GEO3-3041
Steden, consumptie en identiteit
Cursus informatie
CursuscodeGEO3-3041
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Sociale Geografie en Planologie;
Contactpersoondr. B. Spierings
Telefoon+31 30 2531370
E-mailb.spierings@uu.nl
Docenten
Docent
dr. B. Spierings
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 10-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking

Cursusrooster

Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen

De student is in staat om:

  • Te reflecteren op hedendaagse internationale theoretische debatten over geografische en planologische dimensies van consumptie, ontwikkelingsstrategieën van steden en stedelijke identiteit;
  • De debatten te plaatsen binnen wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen;
  • De verkregen theoretische inzichten toe te passen in praktijkgerichte situaties;
  • Aspecten van stedelijke ontwikkelingsplannen kritisch te bediscussiëren om te komen tot een stedelijke ontwikkelingsvisie.
Inhoud

In actuele internationale debatten binnen de geografie en planologie en dan vooral over de politieke en culturele economie van steden staat het toenemende belang van 'consumptie' voor het functioneren van steden centraal. Een voortschrijdende commercialisering van het stedelijke domein zorgt er namelijk voor dat wat een stad is steeds meer bepaald wordt door wat zich afspeelt in de vele 'consumptieruimten' zoals binnensteden, woonboulevards, musea, luchthavens, pretparken en leisure centra. Door de globalisering van consumentendiensten en consumptiegoederen dreigt tegelijkertijd het onderscheidende karakter van steden te verdwijnen. Als tegenreactie op dit proces van stedelijke homogenisering is internationaal een zoektocht ontstaan naar stedelijke heterogeniteit. Stedelijke actoren, lokale overheden, projectontwikkelaars en ondernemers trachten te concurreren om mobiele consumenten door bestaande consumptieruimten te herontwikkelen en door nieuwe ruimten toe te voegen. De ambitie is om een onderscheidende stedelijke identiteit te creëren. Deze identiteit wordt in de markt gezet om te kunnen participeren in de concurrentiestrijd met andere steden om de bestedingen van consumenten. Maar in hoeverre veranderen hedendaagse steden tot consumptiesteden? Wie zijn verantwoordelijk voor de (her)ontwikkeling van de consumptieruimten? Op welke wijzen proberen steden zich te onderscheiden op het terrein van de consumptie? En in hoeverre lukt het steden om een eigen identiteit te creëren? Dergelijke vragen zullen aan de orde komen tijdens hoorcolleges en seminars. Bovendien zullen studenten zelf antwoorden proberen te formuleren met behulp van kritische essays over aspecten van stedelijke ontwikkelingsplannen en een op te stellen ontwikkelingsvisie.

Ingangseisen
Voorkennis
kennis van stadsgeografische, economisch geografische, regionaal geografische en/of planologische theorieën en begrippen
Verplicht materiaal
Studiewijzer
De literatuurlijst staat in de studiewijzer.
Literatuur
De literatuurlijst staat in de studiewijzer.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Seminar (Verplicht)

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Schriftelijk tentamen, essayopdrachten

SluitenHelpPrint
Switch to English