SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO3-3034H
GEO3-3034H
HP-Bachelor's thesis Human Geography and Planning
Cursus informatie
CursuscodeGEO3-3034H
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / NiveauHB (Bachelor Honours)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Honours;
ContactpersoonL. Klomp, MSc
E-maill.klomp@uu.nl
Docenten
Docent
Docenten onderwijsinstituut SGPL
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
L. Klomp, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M Meijer
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.A. Witte
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.V.C. Wolfensberger
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (02-09-2019 t/m 28-08-2020)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 28-08-2020
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.
 
 
Studenten dienen de studiewijzer voor de Bachelorthesis te bestuderen, waar de doelstellingen en de eisen die gelden voor de Honoursthesis apart in staan vermeld.
Inhoud
De thesis wordt of in één periode voltijd of in twee perioden deeltijd gedaan, met het oog op de dataverzameling is de laatste variant aan te raden. Van honoursstudenten wordt verwacht dat zij tijdig beginnen met nadenken over hun onderwerp. Ze volgen hierbij de richtlijnen die gelden voor het aandragen van een eigen onderwerp (zie studiewijzer).
 
Tijdens de honours seminars worden studenten gestimuleerd eerder na te denken over het onderwerp en de opzet. Wanneer je een idee hebt, is het aan te raden om dit met een docent te bespreken. Tijdens dit oriënterende gesprek kan zowel het onderwerp als bijbehorende literatuur besproken worden. Als een docent toestemt om de thesis te begeleiden, vermeldt dan de naam van de docent op het registratieformulier.
 
Een Honoursthesis heeft extra kwaliteit(en) ten opzichte van een reguliere Bachelorthesis. Veel van de ervaringen die tijdens het Honours College zijn opgedaan, zullen in de Honoursthesis terugkomen, zoals het kiezen en afbakenen van een onderwerp, het opzetten van een onderzoek en mogelijk het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Een Honoursthesis onderscheidt zich bijvoorbeeld door een grotere diepgang. Die diepgang kan voortkomen uit een aantal aspecten:
 1. hoge kwaliteit van het theoretisch kader
 2. een thesis die methodologisch sterk in elkaar zit
 3. een multidisciplinaire benadering van het onderwerp
 4. link met maatschappij en ethiek.
Voor zover het gekozen onderwerp dit toelaat, komen deze aspecten in de thesis naar voren. Vooraf zal met de begeleider besproken worden op welk inhoudelijk aspect de thesis aanwijsbaar grotere diepgang zal tonen.
De Honoursthesis heeft de vorm van een wetenschappelijk artikel (zie studiewijzer voor de aanvullende vereisten van een Honoursthesis)..
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geowetenschappen
 • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
  • SGPL-Inleiding Planologie (GEO1-3001)
  • SGPL-Inleiding Sociale Geografie (GEO1-3002)
  • SGPL-Gebieden in Mondiaal Perspectief (GEO1-3051)
  • SGPL-Ruimtelijke vraagstukken in Europa (GEO2-3012)
  • GEOHP-Leeronderzoek (GEO2-3048H)
  • SGPL-Kwalitatieve onderzoekmethoden (GEO2-3053)
  • SGPL-Statistische methoden (GEO2-3054)
  • SGPL-Wetenschappelijk Leeronderzoek (GEO2-3055)
Voorkennis
Alle verplichte onderdelen van de major op niveau 1 en 2 zijn behaald (GEO2-3055, GEO2-3054, GEO2-3053, Geo1-3052, GEO2-3051, GEO1-3012, GEO1-3002, GEO1-3001).

Ingangseisen voor Liberal Arts and Sciences honoursstudenten met hoofdrichting SGPL:
Statistische methoden (GEO2-3054), Kwalitatieve onderzoeksmethoden (GEO2-3054) en Wetenschappelijk leeronderzoek (GEO2-3055).
Verplicht materiaal
Studiewijzer
de gecombineerde studiewijzer voor de Honoursthesis en de Bachelorthesis (te raadplegen via decommunity voor de Bachelorthesis op Blackboard)
Werkvormen
Individueel onderzoek

Individuele scriptie

Presentatie

Toetsen
Thesis
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Thesis (90%), presentatie (10%), onderzoeksplan (go/no-go)

SluitenHelpPrint
Switch to English