SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO3-1329
GEO3-1329
Paleoclimatology
Cursus informatie
CursuscodeGEO3-1329
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Kennis en inzicht verschaffen van de principes welke van belang zijn voor het beschrijven en reconstrueren van klimaat- en milieuveranderingen in het verleden.
 
Inhoud
Tijdens de colleges wordt ingegaan op de trends, de cyclische en abrupte veranderingen in het klimaat ten tijde van het Cenozoïcum en hun oorzaken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • klimaatarchieven, data, modellen,
 • geologische tijd,
 • astronomische cycli (ijstijden en de moesson),
 • relatie tussen (plaat)tektoniek en klimaatveranderingen,
 • invloed van klimaatveranderingen op het functioneren van ecosystemen.
Er zal in het bijzonder worden ingegaan op de vraag hoe we met behulp van micro- en macrofossielen uit zowel mariene als terrestrische milieus klimaatsveranderingen kunnen reconstrueren. Er wordt gebruik gemaakt van een Engelstalig tekstboek.
Cursus inhoud:
 1. 12 colleges van elk 90 minuten.
 2. 7 computer practica gedurende 14 bijeenkomsten van elk 90 minuten.
 3. Studenten presentatie.
 4. Tussentoets (120 minuten).
 5. Eindtoets (180 minuten).
 6. Samenvatting en zelfstudiewerkzaamheden.
Toetsing:
Het eindresultaat van de cursus bestaat uit de tussentoets (20%), eindtoets (50%), samenvatting (10%) en de studentenpresentatie (20%).
De samenvatting combineert de twee wetenschappelijk artikelen van Jim Zachos en co-auteurs: 1) Trends, Rhythms, and Aberrations in Global Climate 65 Ma to present (2001) en 2) An early Cenozoic perspective on greenhouse warming and carbon-cycle dynamics (2008).
De cursus wordt positief afgesloten als het eindresultaat > 5.5 en aan alle verplichtingen (inclusief de practica) is voldaan. Indien het eindresultaat een 5 kan er een hertentamen worden gemaakt, die bij slagen de cursus als nog met een 6 wordt afgesloten.
SluitenHelpPrint
Switch to English