SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO3-1329
GEO3-1329
Paleoklimatologie-paleoecologie
Cursus informatie
CursuscodeGEO3-1329
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Aardwetenschappen;
Contactpersoonprof. dr. L.J. Lourens
Telefoon+31 30 2535173
E-maill.j.lourens@uu.nl
Docenten
Docent
Externe docent
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. L.J. Lourens
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. L.J. Lourens
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 10-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking

Cursusrooster

Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen

Kennis en inzicht verschaffen van de principes welke van belang zijn voor het beschrijven en reconstrueren van klimaat- en milieuveranderingen in het verleden.

Inhoud

Tijdens de colleges wordt ingegaan op de trends, de cyclische en abrupte veranderingen in het klimaat ten tijde van het Cenozoïcum en hun oorzaken. De volgende onderwerpen komen aan de orde: klimaatarchieven, data, modellen, geologische tijd, astronomische cycli (ijstijden en de moesson), relatie tussen (plaat)tektoniek en klimaatveranderingen, invloed van klimaatveranderingen op het functioneren van ecosystemen. Er zal in het bijzonder worden ingegaan op de vraag hoe we met behulp van micro- en macrofossielen uit zowel mariene als terrestrische milieus klimaatsveranderingen kunnen reconstrueren. Er wordt gebruik gemaakt van een Engelstalig tekstboek.

In 14 computer practica zullen de studenten in kleine groepjes van 2 a 3 personen met een aantal statistische programmas gaan werken, die veelvuldig worden toegepast binnen disciplines zoals de paleoecologie, (paleo)zoologie, (paleo)botanie, palynologie, (micro)paleontologie, biogeochemie (inclusief stabiele isotopen), stratigrafie, astronomie, en meteorologie. Met behulp van multivariate statistische methodes leren studenten kwantitatieve fauna en flora datasets te interpreteren. Daarnaast wordt er ruime aandacht besteed aan spectraalanalyse methodes om cyclische veranderingen in het klimaat te kunnen ontdekken. Speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van ijstijden over de laatste 3 miljoen jaar en de vorming van sapropelen in de Middellandse Zee. Tevens zal er tijdens een aantal computer practica gebruik gemaakt worden van bladrand gegevens om temperatuurveranderingen over miljoenen jaren in het verleden te kunnen reconstrueren. Tot slot zal er ook met een eenvoudig energie balans model worden gewerkt.

Aan het einde van de cursus zullen de studenten in kleine groepjes een powerpoint presentatie van ongeveer 10-20 minuten geven, die door de zijn/haar medestudenten zal worden beoordeeld. De keuze van het onderwerp is vrij, maar moet gerelateerd zijn aan de inhoud van de cursus en gebaseerd zijn op 2 tot 5 wetenschappelijke artikelen.

Naast twee deeltentamens zal iedere student ook een samenvatting maken van een wetenschappelijk artikel, die ook mee zal tellen in de eindbeoordeling van de cursus.

Ingangseisen
Voorkennis
Excel.
Verplicht materiaal
Rekenmachine
Boek
"Earth's climate: Past and Future" van W.F. Ruddiman (ISBN 0716737418), ca. 75,- euro.
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Gemiddelde van de practica/samenvatting en het tentamen. Geslaagd indien resultaat >5.5. Bij een 4 of 5 volgt een reparatieopdracht. Indien voldoende wordt de cursus alsnog met een 6 afgesloten.
Samenvatting 10%; Presentatie 20%; Practica aftekenen; Midterm examen 30%; Final examen 40%.

SluitenHelpPrint
Switch to English