SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO3-1319
GEO3-1319
Sedimentologie en Bekkenstratigrafie
Cursus informatie
CursuscodeGEO3-1319
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Aardwetenschappen;
Contactpersoondr. J. Trabucho Alexandre
Telefoon+31 30 2534155
E-mailJ.Trabucho@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Trabucho Alexandre
Overige cursussen docent
Blok
3  (08-02-2021 t/m 23-04-2021)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2020 08:00 t/m 29-11-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-01-2021 08:00 t/m 26-01-2021 23:59
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.

Educatieve bedoeling

Doel

In deze cursus word je in staat gesteld om (1) sedimentaire opeenvolgingen te interpreteren in termen van sturingsmechanismen op sedimentatie en (2) vorm te geven aan jouw eigen gedachtes en (geïnformeerde) meningen over actuele sedimentair geologische vraagstukken.

Beoogde leerresultaten

Na het succesvol afronden van deze cursus ben je (beter) in staat om:
 • Het gedrag van sedimentaire systemen te duiden in de context van tektoniek, klimaat, zeespiegelschommelingen en evolutie;
 • Sedimentaire opeenvolgingen te interpreteren als een product van de interactie tussen tektoniek, klimaat, zeespiegelschommelingen en organismen; en
 • De invloed van autogene processen op de gedetailleerde faciësarchitectuur van sedimentaire opeenvolgingen te herkennen.

Vaardigheidsdoelstellingen

Na het succesvol afronden van deze cursus ben je (beter) in staat om:
 • In een team van studenten met verschillende achtergronden te werken;
 • Van een samenhangend geheel van ideeën een schriftelijk betoog op te stellen;
 • Microsoft Word te gebruiken om een manuscript te schrijven en bewerken en Peergrade om (peer-)feedback te geven/ontvangen;
 • Data te presenteren in de vorm van tabellen en figuren;
 • Sedimenten en sedimentaire gesteentes in het laboratorium te analyseren;
 • Microsoft Excel te gebruiken om kwantitatieve sedimentologische data te analyseren;
 • Adobe InDesign te gebruiken om een poster te maken; en
 • Een korte mondelinge presentatie te geven over de uitkomsten van jouw onderzoek.
Inhoud

Over deze cursus

Als je besloten hebt om deel te nemen aan deze cursus, wordt van jou verwacht dat je de rol van deelnemer op je neemt in plaats van toeschouwer. Tijdens deze cursus ontwikkel je jouw onderzoeksvaardigheden door actief deel te nemen aan projecten. De nadruk van deze cursus ligt op onderzoeksproblemen en -processen, in plaats van op onderzoeksinhoud. Natuurlijk ga je ook leren over actueel onderzoek in sedimentaire geologie, maar het doel van deze cursus is vooral om jou vorm te helpen geven aan jouw eigen gedachtes en (geïnformeerde) meningen over dat onderzoek.
De cursus is, met andere woorden, grotendeels research-tutored en research-based: (1) tijdens seminars bespreek je actuele vraagstukken aan de hand van peer-reviewed literatuur; (2) je doet onderzoek in het laboratorium naar echte sedimenten uit de Induswaaier; en (3) je doet literatuuronderzoek naar een stratigrafische eenheid van je keuze.

Inhoud

Externe sturing op sedimentatie

In deze cursus bekijken we hoe tektoniek, klimaat, zeespiegel en organismen sedimentaire processen op het aardoppervlak beïnvloeden. We maken gebruiken van hedendaagse voorbeelden om de sedimentaire record te interpreteren, maar we nemen ook de mogelijkheid in acht dat die record processen en afzettingsmilieus vertegenwoordigt die niet actualistisch zijn (d.w.z. ze komen tegenwoordig niet meer voor).
We beschouwen het leven als geologische sturing en bodemvorming als geologisch fenomeen, en hoe beide een invloed hebben op de aard van sedimentatie in bekkens. We bespreken hoe klastisch sediment wordt geproduceerd door verwering en erosie van bestaande gesteentes en de interactie tussen klimaat en tektoniek en die twee processen. We bestuderen sedimentproductie door organismen, de interactie tussen organismen en sedimentatie, en het topografische kenmerk van het leven. Hoe heeft evolutie aardoppervlakprocessen beïnvloed? We bekijken hoe tektoniek zeewaterchemie en de aard van het sediment, dat wordt geproduceerd door organismen, beïnvloedt. Wat stuurt kalksedimentatie in de oceaan?

Bekkenstratigrafie

In deze cursus bekijken we bovendien hoe gesteentes informatie over landschappen uit het verleden in zich hebben en hoe bekkens worden opgevuld. Hoe kunnen we uit de sedimentaire record, gepreserveerd in bekkens, milieuinterpretaties maken? We bekijken hoe veranderingen in accommodatieruimte en in sedimentproductie en -aanvoer resulteren in de stratigrafische architectuur van bekkens. Welke mechanismen produceren sequenties in bekkens en hoe wordt tijd bewaard in opeenvolgingen?

Externe sturingsmechanismen op Neogene sedimentatie in de Induswaaier, Arabische Zee

Studenten werken in groepen aan een sedimentologische analyse van boorkern NIOP 490p1. Deze boorkern werd genomen tijdens een onderzoekstocht van het Netherlands Indian Ocean Programme. De analyse bestaat uit de studie van de fabric van de boorkern, studie van de textuur en samenstelling van de monsters, korrelgroottebepaling van bulk en kalkvrije monsters, bepaling van het kalkgehalte en klei mineralogie.
Het practicum is ingeroosterd op dinsdagmiddagen. Waar nodig kunnen studenten op afspraak met de assistent, Coen Mulder, buiten deze uren in het Gemeenschappelijk Milieu Laboratorium (Princetonplein 8) werken. Studenten die deelnemen aan het honoursprogramma, waardoor ze op dinsdagmiddagen andere afspraken hebben zullen alle werkzaamheden buiten contacturen en op afspraak uitvoeren.

Plaats in het curriculum

De educatieve bedoeling en inhoud van deze cursus zijn in het bijzonder relevant voor studenten die een carrière willen in de academische wereld (bijv., veldgeoloog, sedimentoloog, stratigraaf) of in toegepaste geologie (bijv., exploratie geoloog, beleidsmaker, seismic interpreter). De leerresultaten van deze cursus vormen een goede basis voor de masteropleiding in aardwetenschappen, namelijk de cursussen “Astronomical climate forcing and timescales” (GEO4-1412), “Dynamics of basins and orogens” (GEO4-1418), en “Dynamics of sedimentary systems” (GEO4-1419).
 

N.B.: Het is niet toegestaan om naast deze cursus tegelijkertijd nog twee andere cursussen te volgen.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Aanbevolen: “Sedimentaire systemen” (GEO2-1208) en “Veldwerk 2: Pyreneeën” (GEO3-1210/7).
Voorkennis kan worden opgedaan met
Nichols, G. 2009. Sedimentology and Stratigraphy. 2nd ed. Chichester: Wiley-Blackwell.
Verplicht materiaal
Literatuur
Bjornerud, Marcia. 2018. Timefulness. How Thinking Like a Geologist Can Help Save the World. Princeton: Princeton University Press.
ISBN:9780691181202
Kosten materiaal:22,99
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Allen, P. A., and J. R. Allen. 2013. Basin Analysis. Principles and Application to Petroleum Play Assessment. Oxford: Wiley-Blackwell.
ISBN:9781118450444
Literatuur
Einsele, G. 2000. Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget. Berlin: Springer.
ISBN:9783540661931
Werkvormen
Hoorcolleges

Practica

Werkcolleges

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Essays (50%) en poster presentatie (50%).

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Intellectuele vaardigheden
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Discussieren, debatteren
Beheersen van het Nederlands en een moderne vreemde taal, in woord en geschrift
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
Communicatieve vaardigheden
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Wetenschappelijke context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Numerieke vaardigheden
Voorbereiden / opzetten van onderzoek
Materiaal / data analyseren en verwerken
Rapporteren over onderzoek - mondeling
Beheersen van methoden en technieken

SluitenHelpPrint
Switch to English