SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO3-1319
GEO3-1319
Sedimentologie en Bekkenstratigrafie
Cursus informatie
CursuscodeGEO3-1319
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Aardwetenschappen;
Contactpersoondr. J. Trabucho Alexandre
Telefoon+31 30 2534155
E-mailJ.Trabucho@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J. Trabucho Alexandre
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Trabucho Alexandre
Overige cursussen docent
Blok
3  (05-02-2018 t/m 20-04-2018)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-10-2017 08:00 t/m 26-11-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 22-01-2018 08:00 t/m 23-01-2018 23:59
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
In deze cursus worden studenten in staat gesteld om het gedrag van afzettingsmilieus en de faciësarchitectuur van sedimentaire bekkens te interpreteren in termen van sturingsmechanismen op sedimentatie.

Beoogde leerresultaten
Na het succesvol afronden van deze cursus is de student (beter) in staat om:
 • Het gedrag van sedimentaire systemen te duiden in de context van tektoniek, klimaat, zeespiegelschommelingen en evolutie;
 • Sedimentaire opeenvolgingen te interpreteren als een product van de interactie tussen tektoniek, klimaat, zeespiegelschommelingen en organismen;
 • De invloed van autocyclische processen op de gedetailleerde faciësarchitectuur van sedimentaire opeenvolgingen te herkennen.
Vaardigheidsdoelstellingen
Na het succesvol afronden van deze cursus is de student (beter) in staat om:
 • In een team van studenten met verschillende achtergronden te werken;
 • Nuttige bronnen te vinden en toe te passen;
 • Van een samenhangend geheel van ideeën een schriftelijk betoog op te stellen;
 • Microsoft Word te gebruiken om een manuscript te schrijven, bewerken en becommentariëren;
 • Data te presenteren in de vorm van tabellen en figuren;
 • Sedimenten en sedimentaire gesteentes in het laboratorium te analyseren;
 • Seismische en wireline log data te gebruiken om de stratigrafie van een bekken te interpreteren;
 • Microsoft Excel te gebruiken om kwantitatieve sedimentologische data te analyseren;
 • Adobe InDesign te gebruiken om een poster te maken;
 • Een korte mondelinge presentatie te geven over de uitkomsten van zijn/haar onderzoek.
Inhoud
Externe sturing op sedimentatie
In deze cursus bekijken we hoe tektoniek, klimaat, zeespiegel en organismen sedimentaire processen op het aardoppervlak beïnvloeden. We maken gebruiken van hedendaagse voorbeelden om de sedimentaire record te interpreteren, maar we nemen ook de mogelijkheid in acht dat die record processen en afzettingsmilieus vertegenwoordigt die niet actualistisch zijn (d.w.z. ze komen tegenwoordig niet meer voor).
We beschouwen het leven als geologische sturing en bodemvorming als geologisch fenomeen, en hoe beide een invloed hebben op de aard van sedimentatie in bekkens. We bespreken hoe klastisch sediment wordt geproduceerd door verwering en erosie van bestaande gesteentes en de interactie tussen klimaat en tektoniek en die twee processen. We bestuderen sedimentproductie door organismen, de interactie tussen organismen en sedimentatie, en het topografische kenmerk van het leven. Hoe heeft evolutie aardoppervlakprocessen beïnvloed? We bekijken hoe tektoniek zeewaterchemie en de aard van het sediment, dat wordt geproduceerd door organismen, beïnvloedt. Wat stuurt kalksedimentatie in de oceaan?
Studenten schrijven een essay over een thema gerelateerd aan externe sturing op sedimentatie. Ze krijgen de mogelijkheid om een kladversie in te leveren om formatieve terugkoppeling te krijgen.

Bekkenstratigrafie
In deze cursus bekijken we bovendien hoe gesteentes informatie over landschappen uit het verleden in zich hebben en hoe bekkens worden opgevuld. Hoe kunnen we uit de sedimentaire record, gepreserveerd in bekkens, milieuinterpretaties maken? We bekijken hoe veranderingen in accommodatieruimte en in sedimentproductie en -aanvoer resulteren in de stratigrafische architectuur van bekkens. Welke mechanismen produceren sequenties in bekkens en hoe wordt tijd bewaard in opeenvolgingen?

Stratigrafie en petroleum geologie van de Dutch Central Graben en het Terschellingbekken
Studenten worden willekeurig toegewezen aan een groep van drie en werken aan een stratigrafische en petroleum geologische dataset uit de noordelijke Nederlandse ondergrond (Dutch Central Graben en Terschellingbekken). Het verslag wordt beoordeeld bij een minimale aanwezigheid van twee derde van de werkcolleges (d.w.z. 11 colleges).

Externe sturingsmechanismen op Neogene sedimentatie in de Induswaaier, Arabische Zee
Studenten werken in groepen aan een sedimentologische analyse van boorkern NIOP 490p1. Deze boorkern werd genomen tijdens een onderzoekstocht van het Netherlands Indian Ocean Programme. De analyse bestaat uit de studie van de fabric van de boorkern, studie van de textuur en samenstelling van de monsters, korrelgroottebepaling van bulk en kalkvrije monsters, bepaling van het kalkgehalte en klei mineralogie.
Het practicum is ingeroosterd op dinsdagmiddagen. Waar nodig kunnen studenten op afspraak met de assistent, Coen Mulder, buiten deze uren in het Gemeenschappelijk Milieu Laboratorium (Princetonplein 8) werken. Studenten die deelnemen aan het honoursprogramma kunnen andere activiteiten hebben op dinsdagmiddagen. Echter iedere studenten zal slechts vijf dinsdagmiddagen aan dit practicum besteden. Studenten zullen een kort verslag schrijven over de uitkomst van hun sedimentologische analyse en hieraan gerelateerde literatuurstudie.

Plaats in het curriculum
De inhoud en de educatieve intentie van deze cursus zijn in het bijzonder relevant voor studenten die een carrière willen in de academische wereld (bijv., veldgeoloog, sedimentoloog, stratigraaf) of in toegepaste geologie (bijv., exploratie geoloog, beleidsmaker, seismic interpreter). De leerresultaten van deze cursus vormen een goede basis voor de masteropleiding in aardwetenschappen, namelijk de cursussen “Astronomical climate forcing and timescales” (GEO4-1412), “Dynamics of basins and orogens” (GEO4-1418), en “Dynamics of sedimentary systems” (GEO4-1419).
 
N.B.: Het is niet toegestaan om naast deze cursus tegelijkertijd nog twee andere cursussen te volgen.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Aanbevolen: “Sedimentaire systemen” (GEO2-1208) en “Veldwerk 2: Pyreneeën” (GEO3-1210/7).
N.B.: studenten worden verwacht te beschikken over een basiskennis van paleontologie en van structurele geologie en tektoniek.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Alle aanbevolen literatuur is beschikbaar als e-boek via de Universiteitsbibliotheek of in de elektronische leeromgeving van de cursus.
Literatuur
Allen, P. A. 1997. Earth Surface Processes. Oxford: Blackwell. ISBN: 9780632035076
Literatuur
Allen, P. A., en J. R. Allen. 2013. Basin Analysis. Principles and Application to Petroleum Play Assessment. Oxford: Wiley-Blackwell. ISBN: 9780470673768
Literatuur
Einsele, G. 2000. Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget. Berlin: Springer. ISBN: 9783540661931
Literatuur
Miall, A. D. 2010. The Geology of Stratigraphic Sequences. Heidelberg: Springer. ISBN: 9783642050268
Literatuur
Miall, A. D. 2016. Stratigraphy: A Modern Synthesis. Heidelberg: Springer. ISBN: 9783319243023
Literatuur
Reading, H. G., ed. 1996. Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy. Oxford: Blackwell Publishing. ISBN: 9780632036271
Literatuur
Wong, T., D. A. J. Batjes, en J. de Jager, eds. 2007. Geology of the Netherlands. Amsterdam: KNAW. ISBN: 9789069844817
Literatuur
Doornenbal, H., and A. Stevenson, eds. 2010. Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area. Houten: EAGE Publications. ISBN: 978-9073781610
Literatuur
Miall, A. D. 2000. Principles of Sedimentary Basin Analysis. 3rd ed. Berlin: Springer. ISBN: 9783540657903
Werkvormen
Hoorcolleges

Practica

Werkcolleges

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
• Tentamen (25%);
• Essay (25%);
• Induswaaierverslag (25%);
• Noordzeeverslag (25%).

SluitenHelpPrint
Switch to English