SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO3-1318
GEO3-1318
Paleoceanografie
Cursus informatie
CursuscodeGEO3-1318
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Aardwetenschappen;
Contactpersoonprof. dr. G.J. de Lange
Telefoon+31 30 2535034
E-mailg.j.delange@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. G.J. de Lange
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. G.J. de Lange
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2013 t/m 21-04-2013)
Aanvangsblok
3
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking

Roosters Geo-onderwijs

Cursusinschrijving geopendvanaf 21-01-2013 t/m 22-01-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
-
Inhoud

Tijdens hoorcolleges komen de volgende onderwerpen aan de orde: oceaan circulatie, upwelling, verspreiding van geochemische tracers, diagenese en toepasbaarheid van tracers in het paleoceanografisch onderzoek (18 uur). In de laatste 6 uur wordt ingegaan op het verband tussen koolstof cyclus, oceaan circulatie, en het klimaat over de laatste 70 millioen jaar. Tijdens de practica worden een 5-tal probleemstellingen uitgewerkt:

  1. Het verband tussen pCO2, oceaan temperatuur, en diepte van de CCD tijdens het Krijt.
  2. Reconstructie van de meridionale temperatuur gradient tijdens het Eoceen: de paradox van de warme polen en koele tropen.
  3. Effecten van sill-geometrie op residence time, zoutgehalte, en d18O van Middellandse Zee tijdens het laat Mioceen en het globale klimaat.
  4. Reconstructie van de glaciale thermohaline circulatie op basis van d18O metingen aan biogeen carbonaat in Florida Straat.
  5. Periodieke zuurstofloosheid in de diepe Middelandse Zee: ventilatie, productie of toch methaan?

Cursusdoelen
Het doel is inzichten te verschaffen in grootschalige circulatie en chemie van de oceaan alsmede de verspreiding en diagenese van geochemische tracers. Deze inzichten zijn nodig om de klimatologische informatie opgeslagen in mariene sedimenten te kunnen lezen en interpreteren.

Ingangseisen
Voorkennis
Het kunnen werken met (excel) spreadsheets.
Verplicht materiaal
Boek
"Earth's climate" van W.F. Ruddiman (ISBN 0716737418), EUR 75,-.
Reader
2 stuks
Rekenmachine
-
Opdrachtenbundel
Practicum-oefeningenboek.
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Eindresultaat: alle wc-opgaven moeten afgetekend zijn. Er is 1 tussentoets die telt voor 20%. De per computerpracticum uitgewerkte opdracht wordt beoordeeld; in totaal 5. beoordelingen vormt 30%. Er wordt voornamelijk getoetst op inzicht in de behandelde stof. Getoetst schriftelijk examen: alle behandelde stof in prac, wc en hc en ook de stof aangeboden via Blackboard en readers. Het tentamen telt voor 50%. Elk der onderdelen > 5. NB. Toetsresultaat van practica blijft max. 6 maanden geldig.

SluitenHelpPrint
Switch to English