SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO3-1217
GEO3-1217
Veldwerk 2 Voorlandbekkens en afzettingsmilieu
Cursus informatie
CursuscodeGEO3-1217
Studiepunten (EC)15
Cursusdoelen
  • Het "hands-on" aanleren van inzicht in een grootschalige orogeen systeem en het daarmee samenhangende voorlandbekken, en van de wijze waarop zo'n inzicht met doelgerichte observaties wordt onderbouwd.
  • Het gericht bijbrengen van vaardigheden in zelfstandige aardwetenschappelijke data acquisitie, met in deze veldcursus nadruk op het verzamelen van adequate gegevens, het uitwerken van die gegevens, en het rapporteren hierover.
  • Met succes eenvoudig geologisch veldwerk verrichten.
Inhoud
Plaats in het curriculum
De cursus is een major gebonden cursus en beoogd de theoretische kennis die is opgedaan tijdens de eerste twee jaar van het curriculum toe te passen in het veld. De cursus biedt je de gelegenheid om je nader te verdiepen in de thema’s: Aarde, Klimaat en Leven & Aarde, Water en Milieu van de opleiding en je inhoudelijk voor te bereiden op de kerncursussen die gegeven worden binnen deze thema’s op niveau 3.

A - voorbereiding veldwerk
In een blokcursus van twee weken komen een aantal aspecten aan de orde die van belang zijn zowel voor een algemeen begrip van de wordingsgeschiedenis van de Pyreneeën als voor het succesvol verrichten van het veldwerk. De cursus start met een inleidend college over de structuur van de Pyreneeën, gevolgd door een aantal praktische oefeningen in: (1) sedimentaire faciesanalyse, (2) luchtfoto cartering en toepassing van GPS en stereonetten, (3) mineralen, fossielen en gesteente determinatie, (4) introductie in geochemische methoden en technieken, en (5) een paleobathymetrische reconstructie.
 
B - veldwerk
Het veldwerk bestaat globaal uit drie onderdelen:
  1. Het eerste onderdeel (veldweek 1 en 2) is gewijd aan de cartering van een klein gebied met complexe stratigrafie en structuur in het zuidelijke front van de Pyreneeën, rond het dorpje Camarasa, circa 50 kilometer ten zuiden van het stadje Tremp. Leiding: prof. C. Spiers en dr. C. Peach.
  2. Het tweede onderdeel (veldweek 3 en 4), in de omgeving van Tremp, is gericht op de studie van de stratigrafie van een sedimentair bekken dat opgevuld werd tijdens de gebertevorming. De studenten werken in groepen en maken per groep een sedimentologische en stratigrafische analyse van één van de vier Boven Krijt tot midden Eoceen stratigrafische eenheden. Dit onderdeel wordt afgesloten met een excursie door het Tremp–Graus–Àger Bekken waarbij de resultaten van het veldwerk in het kader van tektoniek, zeespiegel fluctuaties en klimaat geplaatst worden. Leiding: dr. J. Trabucho
  3. Het derde onderdeel (veldweek 5 en 6) beslaat een korte excursie van 4 dagen vanaf het plaatsje Tremp richting Zumaia, gelegen zo’n 400 km ten noordwesten van Tremp aan de Golf van Biskaje. Doel van de excursie is het bestuderen van de laterale (Zuidoost-Noordwest) afzettingsmilieuveranderingen in de grootschalige sedimentaire voorlandbekkens ten zuiden van het orogeen. Tijdens de laatste week van het veldwerk wordt er een reconstructie gemaakt van de cyclische klimaatschommelingen tijdens de laat Krijt tot vroeg Paleogene periode a.d.h.v. stratigrafische, sedimentologische, geochemische en paleontologische informatie uit de diep mariene afzettingen in de omgeving van Zumaia. Speciale aandacht gaat ook uit naar de veranderingen die hebben plaatsgevonden op de overgang van het Krijt naar het Paleogeen. Leiding: prof. L. Lourens.
De reis naar en in de Pyreneeën wordt gemaakt per minibus. Verblijf is steeds op geoutilleerde kampeerplaatsen nabij de veldactiviteiten.

NB: Inschrijven voor deze cursus kan uitsluitend gedurende de reguliere cursusinschrijfperiode en niet tijdens de na-inschrijfperiode.
SluitenHelpPrint
Switch to English