SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO3-1217
GEO3-1217
Veldwerk 2 Voorlandbekkens en afzettingsmilieu
Cursus informatie
CursuscodeGEO3-1217
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeVeldwerk
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Aardwetenschappen;
Contactpersoonprof. dr. L.J. Lourens
Telefoon+31 30 2535173
E-maill.j.lourens@uu.nl
Docenten
Docent
Docenten onderwijsinstituut AW
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. L.J. Lourens
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. L.J. Lourens
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. Willingshofer
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2018 t/m 13-07-2018)
Aanvangsblok
4
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-01-2018 08:00 t/m 27-02-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
 • Het "hands-on" aanleren van inzicht in een grootschalige orogeen systeem en het daarmee samenhangende voorlandbekken, en van de wijze waarop zo'n inzicht met doelgerichte observaties wordt onderbouwd.
 • Het gericht bijbrengen van vaardigheden in zelfstandige aardwetenschappelijke data acquisitie, met in deze veldcursus nadruk op het verzamelen van adequate gegevens, het uitwerken van die gegevens, en het rapporteren hierover.
 • Met succes eenvoudig geologisch veldwerk verrichten.
Inhoud
Plaats in het curriculum
De cursus is een major gebonden cursus en beoogd de theoretische kennis die is opgedaan tijdens de eerste twee jaar van het curriculum toe te passen in het veld. De cursus biedt je de gelegenheid om je nader te verdiepen in de thema’s: Aarde, Klimaat en Leven & Aarde, Water en Milieu van de opleiding en je inhoudelijk voor te bereiden op de kerncursussen die gegeven worden binnen deze thema’s op niveau 3.

A - voorbereiding veldwerk
In een blokcursus van twee weken komen een aantal aspecten aan de orde die van belang zijn zowel voor een algemeen begrip van de wordingsgeschiedenis van de Pyreneeën als voor het succesvol verrichten van het veldwerk. De cursus start met een inleidend college over de structuur van de Pyreneeën, gevolgd door een aantal praktische oefeningen in: (1) sedimentaire faciesanalyse, (2) luchtfoto cartering en toepassing van GPS en stereonetten, (3) mineralen, fossielen en gesteente determinatie, (4) introductie in geochemische methoden en technieken, en (5) een paleobathymetrische reconstructie.
 
B - veldwerk
Het veldwerk bestaat globaal uit drie onderdelen:
 1. Het eerste onderdeel (veldweek 1 en 2) is gewijd aan de cartering van een klein gebied met complexe stratigrafie en structuur in het zuidelijke front van de Pyreneeën, rond het dorpje Camarasa, circa 50 kilometer ten zuiden van het stadje Tremp. Leiding: prof. C. Spiers en dr. C. Peach.
 2. Het tweede onderdeel (veldweek 3 en 4), in de omgeving van Tremp, is gericht op de studie van de stratigrafie van een sedimentair bekken dat opgevuld werd tijdens de gebertevorming. De studenten werken in groepen en maken per groep een sedimentologische en stratigrafische analyse van één van de vier Boven Krijt tot midden Eoceen stratigrafische eenheden. Dit onderdeel wordt afgesloten met een excursie door het Tremp–Graus–Àger Bekken waarbij de resultaten van het veldwerk in het kader van tektoniek, zeespiegel fluctuaties en klimaat geplaatst worden. Leiding: dr. J. Trabucho
 3. Het derde onderdeel (veldweek 5 en 6) beslaat een korte excursie van 4 dagen vanaf het plaatsje Tremp richting Zumaia, gelegen zo’n 400 km ten noordwesten van Tremp aan de Golf van Biskaje. Doel van de excursie is het bestuderen van de laterale (Zuidoost-Noordwest) afzettingsmilieuveranderingen in de grootschalige sedimentaire voorlandbekkens ten zuiden van het orogeen. Tijdens de laatste week van het veldwerk wordt er een reconstructie gemaakt van de cyclische klimaatschommelingen tijdens de laat Krijt tot vroeg Paleogene periode a.d.h.v. stratigrafische, sedimentologische, geochemische en paleontologische informatie uit de diep mariene afzettingen in de omgeving van Zumaia. Speciale aandacht gaat ook uit naar de veranderingen die hebben plaatsgevonden op de overgang van het Krijt naar het Paleogeen. Leiding: prof. L. Lourens.
De reis naar en in de Pyreneeën wordt gemaakt per minibus. Verblijf is steeds op geoutilleerde kampeerplaatsen nabij de veldactiviteiten.

NB: Inschrijven voor deze cursus kan uitsluitend gedurende de reguliere cursusinschrijfperiode en niet tijdens de na-inschrijfperiode.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan alle onderstaande verzamelingen met eisen
 • Verzameling 1
  • Minimaal 75 EC in de Bachelor behaald
  • Minimaal 30 EC voor de categorie 2 (Bachelor Verdiepend) behaald
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
   • AW-Sedimentaire systemen (GEO2-1208)
 • Verzameling 2
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
   • AW-Veldwerk 1 Spanje (GEO2-1118)
   • AW-Veldwerk 1 Franse Alpen (GEO2-4117)
Voorkennis
Ingangseisen: zie studiegids.
75 ECTS major AW-cursussen.
30 ECTS op niveau 2 zijn: de verplichte majorcursussen, plus majorgebonden cursussen op niveau 2. In ieder geval moet zijn voldaan aan Sedimentaire systemen (GEO2-1208).
Nadrukkelijk wordt gesteld dat major niveau 3 cursussen NIET zijn én worden toegestaan als (vervanging van) ingangseis veldwerk 2.
Verplicht materiaal
Dictaat
Veldgids voor Pyreneeën veldwerk. Deelnemers krijgen tijdig uitvoerige informatie over noodzakelijke dan wel nuttige velduitrusting
Aanbevolen materiaal
Boek
D.A.V. Stow. 2005. Sedimentary rocks in the field: A colour guide. London: Manson Publishing Ltd. ISBN: 1-874545-69-3
Werkvormen
Computerpracticum

Algemeen
Practica die in het teken staan van het leren van vaardigheden die essentieel zijn voor het verrichten van de veldoefeningen (zie ook beschrijving onder het kopje “inhoud”).
Een cursus rijvaardigheid en EHBO trainingen.

Hoorcollege

Algemeen
Een inleidend college waarin een overzicht wordt gegeven over de geologische geschiedenis van de Pyreneeën en praktische aspecten van de veldwerkvoorbereiding en het veldwerk zelf.

Veldwerk

Algemeen
Veldwerk van 6 weken in het Spaanse deel van de Pyreneeën.
Zelfstudie is een essentieel onderdeel van de cursus en omvat verdieping van de stof wat betreft de geologie van de Pyreneeën tijdens de voorbereiding op het veldwerk en het zelfstandig uitwerken en interpreteren van de verzamelde gegevens in het veld.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Zie studiewijzer

SluitenHelpPrint
Switch to English