SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO3-1210
GEO3-1210
Veldwerk 2 Orogenese
Cursus informatie
CursuscodeGEO3-1210
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeVeldwerk
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Aardwetenschappen;
Contactpersoondr. E. Willingshofer
E-maile.willingshofer@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
prof. dr. M.R. Drury
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.J. Peach
Overige cursussen docent
Docent
dr. O. Plümper
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. D. Sokoutis
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. C.J. Spiers
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2018 t/m 13-07-2018)
Aanvangsblok
4
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-01-2018 08:00 t/m 27-02-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
 • Het "hands-on" inzicht vergaren in een grootschalige orogeen systeem en met name de relatie van gebergte vorming met het ontstaan van sedimentaire bekkens. Daarbij zal aangeleerd worden op welke wijze de inzichten kunnen worden onderbouwd met doelgerichte observaties.
 • Het gericht bijbrengen van vaardigheden in zelfstandige aardwetenschappelijke data acquisitie, met in deze veldcursus nadruk op het verzamelen van adequate gegevens, het uitwerken van die gegevens, en het rapporteren hierover.
 • Met succes eenvoudig geologisch veldwerk in gedeformeerde en eventueel metamorfe terreinen te verrichten.
Inhoud
Plaats in het curriculum
De cursus is een majorgebonden cursus en beoogd de theoretische kennis die op is gedaan tijdens de eerste twee jaar van het curriculum en met name van het vak deformatie en metamorfose van de korst (GEO2-1209) toe te passen in het veld. 
 
A - voorbereiding veldwerk
In een blokcursus van twee weken komen een aantal aspecten aan de orde die van belang zijn zowel voor een algemeen begrip van de geologie van de Pyreneeën als voor het succesvol verrichten van het veldwerk.
Het blok begint met een inleidend college over de structuur van de Pyreneeën, direct gevolgd gedurende de hele eerste week door zowel theoretische als praktische aspecten van paleontologie en sedimentaire geologie.
De tweede week is grotendeels praktisch van aard, en betreft luchtfoto analyses, het gebruik van GPS aanleren, werken met stereonetten, en mineralen en gesteente determinatie.

B – veldwerk
Het veldwerk bestaat globaal uit vier onderdelen die steeds vanuit een ander locatie worden gedraaid:
 1. Het eerste onderdeel is gewijd aan het karteren van een klein gebied met complexe stratigrafie en structuur aan het zuidelijke front van de Pyreneeën, rond het dorpje Camarasa, circa 50 kilometer ten zuiden van Tremp. Leiding: prof.dr. C.J. Spiers en dr. C. Peach.
 2. Het tweede onderdeel, in de omgeving van Tremp, is gericht op de studie van de stratigrafie van een sedimentair bekken dat opgevuld werd tijdens de gebergtevorming. De studenten werken in groepen en maken per groep een sedimentologische en stratigrafische analyse van twee van de vier Boven Krijt tot midden Eoceen stratigrafische eenheden. Dit onderdeel wordt afgesloten met een excursie door het Tremp–Graus–Àger Bekken waarbij de resultaten van het veldwerk in het kader van tektoniek, zeespiegel fluctuaties en klimaat geplaatst worden. Leiding: dr. J. Trabucho.
 3. Het derde onderdeel, in de omgeving van het dorpje Llavorsí in de centrale Pyreneeën, beslaat een korte excursie van vier dagen in de voornamelijk Paleozoïsche gesteenten van de Axiale Zone. Doel van de excursie is het leren kennen van de geometrie van het orogeen, en het identificeren van de processen die tot deze geometrie hebben geleid. Tijdens de excursie komt een scala van verschijnselen en processen op kleine en grote schaal aan de orde. Leiding: dr. E. Willingshofer en prof.dr. M.R. Drury.
 4. Het laatste onderdeel vindt plaats in het oostelijke uiteinde van de Pyreneeën, in de omgeving van het stadje Cadaques. De te bestuderen geologie betreft vooral sterk gedeformeerde en gemetamorfoseerde Paleozoïsche gesteenten. Leiding: dr. E. Willingshofer en prof.dr. M.R. Drury.
Iedere oefening wordt afgesloten met een productrapportage, die in het veld wordt besproken, beoordeeld, en met feedback wordt teruggegeven. Met uitzondering van de excursie uit onderdeel 3, zijn de onderdelen van het veldwerk opgezet als veldoefeningen die in principe in groepen van twee studenten worden uitgevoerd.

De reis naar en in de Pyreneeën wordt gemaakt per minibus. Verblijf is steeds op geoutilleerde kampeerplaatsen nabij de veldactiviteiten
NB: Inschrijven voor deze cursus kan uitsluitend gedurende de reguliere cursusinschrijfperiode en niet tijdens de na-inschrijfperiode.

Ontwikkeling van overdraagbare vaardigheden:
 • Leiderschap: studenten werken in teams; iedere dag neemt iemand de taak van teamleider op zich, deze heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de groep doelgericht werkt en om alle activiteiten te rapporteren.
 • Vermogen om in een team te werken: Alle opdrachten, inclusief het verzamelen van gegevens in het veld, analyse van data, interpretatie van data en de verslaglegging, worden in teamverband uitgevoerd. 
 • Schriftelijke communicatieve vaardigheden: Resultaten van het veldwerk worden gepresenteerd in beknopte verslagen met een sterke nadruk op de kwaliteit van bijgevoegde documenten (kaarten, dwarsdoorsneden, stereogrammen, schetsen van situaties in het veld, veldboek, etc.).
 • Verbale communicatieve vaardigheden: Studenten geven wetenschappelijke presentaties over de gevonden resultaten van het onderzoek in het veldwerkgebied.
 • Probleemoplossend vermogen: In het veld zullen de teams een strategie bedenken om de toegewezen opdrachten op te lossen.
 • Analytische/kwantitatieve vaardigheden: Studenten zullen verschillende soorten data (structurele, stratigrafische en petrologische) uit het veld combineren met kennis van een beperkt aantal publicaties om de onderzoeksvragen te beantwoorden.
 • Flexibiliteit/aanpassingsvermogen: Strategieën voor het karteren en de data-acquisitie moeten eventueel herzien worden in afwachting van veldobservaties en de conditie van ontsluitingen.
 • Technische vaardigheden: Een aantal methoden worden geïntroduceerd om efficient te karteren en data te verkrijgen in het veld. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de situatie van gekoppelde gebergtevorming en bekkenvorming te begrijpen.


 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geowetenschappen
 • Ingeschreven voor een andere opleiding dan
  • Cursist Geowetenschappen

Je moet ook voldoen aan alle onderstaande verzamelingen met eisen
 • Verzameling 1
  • Minimaal 75 EC in de Bachelor behaald
  • Minimaal 30 EC voor de categorie 2 (Bachelor Verdiepend) behaald
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
   • AW-Deformatie en metamorfose v.d. korst (GEO2-1209)
 • Verzameling 2
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
   • AW-Veldwerk 1 Spanje (GEO2-1118)
   • AW-Veldwerk 1 Franse Alpen (GEO2-4117)
Voorkennis
Ingangseisen: zie studiegids.
75 ECTS major AW-cursussen.
30 ECTS op niveau 2 zijn: de verplichte majorcursussen, plus majorgebonden cursussen op niveau 2. In ieder geval moet zijn voldaan aan Deformatie en metamorfose v.d. korst (GEO2-1209). Verder dienen studenten te beschikken over de kennis die is opgedaan tijdens het vak Sedimentaire systemen (GEO2-1208).
Nadrukkelijk wordt gesteld dat major niveau 3 cursussen NIET zijn én worden toegestaan als (vervanging van) ingangseis veldwerk 2.
Verplicht materiaal
Dictaat
Field Guide: Veldgids voor Pyreneeën veldwerk. Deelnemers krijgen tijdig uitvoerige informatie over noodzakelijke dan wel nuttige velduitrusting.
Aanbevolen materiaal
Boek
D.A.V. Stow. 2005. Sedimentary rocks in the field: A colour guide. London: Manson Publishing Ltd. ISBN: 1-874545-69-3
Boek
K.McClay, 1991. The mapping of geological structures. Wiley, ISBN: 978-0-471-93243-7
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Het inleidende college geeft een overzicht over (a) de geologische geschiedenis van de Pyreneeën alsmede (b) over praktische aspecten van de veldwerkvoorbereiding en het veldwerk zelf.

Practicum

Algemeen
De practica staan in het teken van het leren van vaardigheden die essentieel zijn voor het verrichten van de veldoefeningen (zie ook beschrijving onder het kopje “inhoud”). De reeks practica wordt opgevolgd door rijvaardigheid en EHBO-trainingen.

Veldwerk

Algemeen
Tijdens het veldwerk, als gedurende de voorbereiding op het veldwerk, is zelfstudie een essentieel onderdeel gericht op verdieping van de stof wat betreft de geologie van de Pyreneeën. Het veldwerk is verder toegelegd op het zelfstandig uitwerken en interpreteren van de eigenhandig verzamelde geologische data uit het veld.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De cijfers voor de 3 veldoefeningen worden gemiddeld tot een eindcijfer. Als additionele eis geldt, dat de onafgeronde cijfers voor elk verslag niet lager mag zijn dan 5,5. Wordt aan deze eis niet voldaan, dient een reparatieopdracht uitgevoerd te worden over het negatief beoordeelde onderdeel c.q. onderdelen.

SluitenHelpPrint
Switch to English