SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO2-4208
GEO2-4208
Toegepaste Aardobservatie
Cursus informatie
CursuscodeGEO2-4208
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Aardwetenschappen;
Contactpersoondr. T. de Haas
E-mailT.deHaas@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. T. de Haas
Overige cursussen docent
Blok
1  (31-08-2020 t/m 06-11-2020)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 08:00 t/m 28-06-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.
 
  • Na de cursus is de student bekend met de basisprincipes van het elektromagnetische spectrum (bronnen van straling, straling-object interactie en straling en atmosfeer interactie); 
  • De student leert de principes en toepassingen van multi-spectrale scanning, hyperspectrale sensoren, radar en thermische remote sensing systemen en heeft na de cursus een overzicht van interessante satelliet- en vliegtuigsensoren voor zijn type werk/onderzoek;
  • De student leert werken met beeldverwerkingssoftware en is in staat om dit te gebruiken om aardwetenschappelijke vraagstukken op te lossen.
Inhoud
Remote sensing, of aardobservatie, is een techniek die zich snel ontwikkeld heeft sinds de lancering van de eerste aardobservatiesatelliet ERTS-1 in 1972. Er zijn sensoren in een baan om de aarde gebracht of in een vliegtuig gebouwd die waarnemingen kunnen doen in verschillende delen van het eleckromagnetische spectrum: zichtbaar licht, nabij en midden infrarood, thermisch infrarood en het microgolfbereik (radar). Over de jaren is de ruimtelijke resolutie enorm verbeterd van 80 meter voor de eerste satellietsensoren tot <1 meter voor sommige huidige generatie sensoren. Remote sensing beelden bevatten uiterst nuttige informatie voor een groot aantal disciplines zoals geografie, bosbouw, agronomie, ecologie, geologie, en planologie. De beelden verschaffen informatie over de ruimtelijke spreiding van objecten aan het aardoppervlak, over de onderlinge relatie van deze objecten met elkaar (synoptics) en over object eigenschappen zoals vegetatiebedekking, type gesteente of mineraaltype. Een van de sterkste punten van remote sensing is dat je de veranderingen aan het aardoppervlak nauwkeurig in kaart kan brengen zonder dit te versporen, dit betreft zowel seizoenale veranderingen als langjarige veranderingen.

De cursus laat je kennis maken met verschillende aardobservatiesensoren: hoe werkt de sensor, in welke delen van het elektromagnetische spectrum doet de sensor waarnemingen, wat is ruimtelijke resolutie, in wat voor baan draait de sensor om de aarde, wat voor toepassingen zijn er voor deze sensoren. De cursus behandelt ook de fysische achtergrond van aardobservatie: wat zijn bronnen van elektromagnetische straling, in wat voor golflengte zenden deze bronnen uit, hoe kunnen we ze gebruiken voor waarnemingen van het oppervlak. Vervolgens besteden we aandacht aan hoe objecten elektromagnetische straling reflecteren of uitzenden.
De cursus besteedt daarna aandacht aan beeldverwerking: hoe krijgen we de informatie uit het satelliet- of vliegtuigbeeld? Eerst zijn een aantal voorbewerkingen op beelden nodig: het satellietbeeld moet geometrisch passen op andere geografische bestanden, de gemeten hoeveelheid elektromagnetische straling moet gekalibreerd worden naar fysische eenheden: watts per vierkante meter of reflectance. Hierna behandelen we classificatiemethoden van beelden, spectrale vegetatie indices, beeld ratioing en besteden kort aandacht aan geavanceerde beeldanalyse methode voor hyperspectrale beelden zoals spectral mixture analyses. Een deel van deze, grotendeels statistische, analyses is gebaseerd op de statistische basisprincipes gegeven in GEO1-1120 Wiskunde/Fysica 1.
Het computerpracticum laat je kennis maken met deze methoden en technieken. Je gaat zelf aan de gang met satellietbeelden van Nederland en van elders, kalibreert en classificeert deze beelden, onderzoekt change detection methoden en leert de waarde van satellietbeelden en vliegtuigbeelden voor je eigen onderzoek in te schatten.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Basiskennis van geografie en landgebruik, vwo-kennis van natuurkunde en wiskunde, computervaardigheden.
Bronnen van zelfstudie
Zie blackboardpagina van de cursus.
Verplicht materiaal
Boek
Lillesand T.M. & R.W. Kiefer, 2004, Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth edition. Wiley & Sons, New York. Kosten ca. euro 98,-.
Reader
Reader: Remote sensing: a tool for Environmental observations.
Bundel
Manual: Remote sensing computer exercises.
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Eindtoets (60%); Case studie (30%); tussentijdse opdrachten via Blackboard (10%).

SluitenHelpPrint
Switch to English