SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO2-3062E
GEO2-3062E
Zuid Amerika (e-module)
Cursus informatie
CursuscodeGEO2-3062E
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeE-Module
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Sociale Geografie en Planologie;
Contactpersoondr. G. Nijenhuis
E-mailg.nijenhuis@uu.nl
Docenten
Docent
Allerlei docenten
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.T. Favier
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G. Nijenhuis
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 17-04-2020)
Aanvangsblok
3
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingVragen over de e-modules, de inschrijving en kosten e.d. kun je sturen naar e-modules.sgpl@uu.nl
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 08:00 t/m 24-11-2019 23:59
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.
 
 
De student is in staat om:
 • De fysische, sociale, politieke en economische ontwikkelingen in Zuid-Amerika te begrijpen, beschrijven, analyseren, verklaren en bediscussiëren.
 • Overeenkomsten en verschillen te identificeren, met betrekking tot bottum-up en top-down ontwikkelingen in verschillende geografische contexten binnen het Zuid-Amerikaanse continent.
 • De ontwikkeling op een bepaald schaalniveau kunnen identificeren en beschrijven, en de doorwerking tussen en op verschillende schaalniveaus (van lokaal naar nationaal of vice versa) inzien.
 • Een probleemstelling op het gebied van één onderwerp kunnen formuleren en deze ook kunnen beantwoorden in een zelfstandig te schrijven paper, waarin zowel fysisch geografische als sociaalgeografische elementen aan bod komen.
Inhoud
Deze cursus is in de vorm van een e-module, die grotendeels op afstand en zelfstandig wordt doorlopen. Inschrijven voor E-modules is mogelijk via OSIRIS Online ApplicationInschrijven tijdens de na-inschrijving is niet mogelijk.

De cursus is opgebouwd rondom acht thema’s in de Zuid-Amerikaanse context. Elke week staat er één thema centraal dat belicht wordt vanuit een fysisch, politiek, sociaal of economisch oogpunt. Door de e-lectures te bekijken en het lezen van de (inter)nationale literatuur doe je je kennis op. Aan het eind van elke week wordt het thema afgesloten met een aantal reflectievragen (via Blackboard).

Parallel naast het bestuderen van de thema’s schrijf je een individueel paper. De onderwerpen worden aangedragen, maar je formuleert zelf een meer specifieke probleemstelling. In dit individuele paper belicht je het onderwerp vanuit zowel een sociaal- als fysisch perspectief en betrek je de literatuur die in de cursus gebruikt wordt (en kennis uit de e-lectures). Tussentijds ontvang je feedback op de probleemstelling, waarna je het paper verder uitwerkt.

Thema’s die in de cursus aan bod komen:
 • De invloed van de koloniale tijd
 • Verstedelijking
 • Demografie en internationale migratie
 • De rol van burger-participatie
 • Ecuador: watermanagement in de Andes
 • Suriname: delfstofwinning
 • Brazilië: een sociaal geografische visie op de demografie, cultureel en economie van het land
 • Economische ontwikkeling
 • Fysisch geografisch perspectief op het klimaat en diversiteit van landschappen in Zuid Amerika.
Deze cursus is ingangseis voor de Educatieve Master Lerarenopleiding aardrijkskunde: w.b.t. het wegwerken van sociaal geografische vakdeficiënties.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
- Voor Bachelor- en Masterstudenten Aardwetenschappen (AW) en Milieuwetenschappen en Natuurwetenschap & Innovatiemanagement (IMW).
- Studenten met een voltooide HBO opleiding, met achtergrond in de aardrijkskunde.
- Studenten in bachelor SGPL die de onderwijsminor hebben voltooid.
Verplicht materiaal
Diverse
Zie Blackboard
Werkvormen
E-learning

Algemeen
E-lectures (hoorcolleges), leesopdrachten, paper schrijven. Al deze werkvormen zijn verplicht.
De e-lectures en artikelen worden aangeboden op Blackboard (= digitale leeromgeving) en afsluitend getoetst.
Daarnaast is er sprake van een start bijeenkomst (week 1) en een schriftelijk tentamen (week 9), beide op de Uithof.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Een individueel paper (40%).
Een schriftelijke toets (50%).
Opdracht Fysische Geografie (5%).
Opdracht Sociale Geografie (5%).

SluitenHelpPrint
Switch to English