SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO2-3054
GEO2-3054
Statistische methoden
Cursus informatie
CursuscodeGEO2-3054
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Sociale Geografie en Planologie;
Contactpersoondrs. A.G.A. de Vocht
Telefoon+31 30 2531404
E-maila.g.a.devocht@uu.nl
Docenten
Docent
dr. G.S. Bolt
Overige cursussen docent
Docent
drs. A. Ettema
Overige cursussen docent
Docent
drs. A.G.A. de Vocht
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. A.G.A. de Vocht
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 10-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
B: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking

Cursusrooster

Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
De student is in staat om bij een bepaald sociaal-wetenschappelijk probleem de juiste kwantitatieve methoden en technieken te kiezen, die technieken toe te passen (zowel handmatig als met SPSS), de uitkomsten te interpreteren, en van deze uitkomsten volgens de gangbare normen verslag te doen.
Inhoud
In de cursus wordt kennis gemaakt met de meest gangbare statistische technieken voor sociaal-ruimtelijk onderzoek. Achtereenvolgens komen aan bod: beschrijvende statistiek (frequentieverdelingen, grafieken en statistische maten, kruistabellen), inductieve statistiek (parametrische en niet-parametrische toetsen) en variantieanalyse, correlatie en regresse (enkelvoudig en multiple).
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor één van de volgende opleidingen:
- Aardwetenschappen
- Liberal Arts and Sciences
- Milieu-maatschappijwetenschappen
- Milieu-natuurwetenschappen
- Natuurwetenschap en Innovatiemanagement
- premaster Sociale geografie en planologie
- premaster Sociale geografie en planologie: 30 EC
- premaster Sociale geografie en planologie: 60 EC
- Sociale geografie en planologie
Verplicht materiaal
Syllabus
Literatuur
De Vocht, Basishandboek SPSS Versie 20 of hoger; Bijleveld Press. De Vocht, Syllabus Statistiek voor opleiding SG&PL Studiewijzer en Opgavenbundel (beide op Blackboard)
Werkvormen
Computerpracticum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Een schriftelijk tentamen en twee werkstukken

SluitenHelpPrint
Switch to English