SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO2-3008
GEO2-3008
Theorie en geschiedenis van de Sociale Geografie
Cursus informatie
CursuscodeGEO2-3008
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Sociale Geografie en Planologie;
Contactpersoondr. B.C. de Pater
Telefoon+31 30 2531391
E-mailb.c.depater@uu.nl
Docenten
Docent
dr. B.C. de Pater
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 10-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking

Cursusrooster

Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
De student is in staat om met behulp van de verworven kennis van de geschiedenis, theorie en methodologie van de (sociale) geografie zelfstandig niet te moeilijk gestelde theoretische, historische en methodologische bijdragen op het terrein van de sociale geografie te lezen, te begrijpen en op hun waarde te schatten.
Inhoud
De cursus begint met een inleiding tot het vak wetenschapsgeschiedenis. Die inleiding vormt de context waarbinnen de ontwikkeling van de internationale en Nederlandse (sociale) geografie wordt onderzocht vanaf circa 1880 tot op heden. De belangrijkste stromingen en opvattingen worden besproken, alsmede hun theoretische concepties en praktische uitwerking. Deze stromingen en opvattingen worden bezien in hun onderlinge samenhang, in relatie tot de maatschappelijke context waarin ze voorkomen (voorkwamen), en in relatie tot de sociale- en omgevingswetenschappen.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Studiewijzer
Aanschaffen bij V.U.G.S. of boekhandel: - B. de Pater en anderen (2011), Denken over regio's. Geografische perspectieven (derde druk). Studiewijzer en handouts wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie worden verspreid op de eerste bijeenkomst.
Literatuur
Aanschaffen bij V.U.G.S. of boekhandel: Ben de Pater (2011), Denken over regio's. Geografische perspectieven (derde druk). Bussum: Coutinho
Literatuur
Aanschaffen via XEROX: Ben de Pater, Geografie en geografen in Nederland sinds 1870: tussen kolonialisme, onderwijs en de verzorgingsstaat.
Literatuur
Ben de Pater en Herman van der Wusten (1996). Het geografische huis; de opbouw van een wetenschap. Bussum: Coutinho (uitverkocht in boekhandel, te koop via XEROX). Studiewijzer en hand-outs wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie worden vers
Literatuur
Ben de Pater en Herman van der Wusten (1996) Het geografische huis; de opbouw van een wetenschap. Bussum: Coutinho (uitverkocht in boekhandel, te koop bij XEROX)
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Schriftelijk tentamen 60%, boekbespreking (paper) 20%, presentatie 20%.

SluitenHelpPrint
Switch to English