SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO2-2212
GEO2-2212
Toegepaste thermodynamica en energieconversies
Cursus informatie
CursuscodeGEO2-2212
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Innovatie- en Milieuwetenschappen;
Contactpersoondr. E. Nieuwlaar
Telefoon+31 30 2537607
E-maile.nieuwlaar@uu.nl
Docenten
Docent
Docent nog onbekend/To be announced
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 10-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking

Cursusrooster

Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus kan de student:
  • de energieconversie technologieëën verbrandingsmotoren, gasturbines, warmte/kracht koppeling, warmtepompen, elektromotoren, generatoren en kerncentrales beschrijven;
  • thermodynamische analyse, exergie-analyse, elektriciteitsleer en kernfysica toepassen bij het analyseren van energieconversie systemen;
  • beredeneren waar technologische innovaties het rendement en andere karakteristieken kunnen verbeteren van energieconversie technologieën;
  • bepalen wat de fysische grenzen zijn van het omzettingsrendement van energieconversie technologieën.
Inhoud
In de cursus staat het omzetten van (met name) chemische energie, opgeslagen in fossiele of hernieuwbare brandstoffen, in nuttige vormen van energie voor menselijke behoeften centraal (arbeid, elektriciteit en warmte). Om deze omzettingsprocessen te begrijpen wordt eerst kennis opgedaan van thermodynamica waarna deze kennis wordt toegepast op een aantal belangrijke energieconversietechnologieën zoals gas- en stoomturbines, motoren en warmtepompen. In de cursus wordt tevens stilgestaan bij het begrijpen en toepassen van het begrip exergie. Verder wordt aandacht besteed aan het gedrag van wisselstromen in verschillende circuits.
Het gaat om wisselstromen in een weerstand, een spoel, een condensator en combinaties van deze drie circuitelementen. Ook de elektromotor en elektriciteitsopwekking in grote wisselstroomgeneratoren wordt behandeld. De basisprincipes van kernsplijtingreactoren en kernfusiereactoren komen eveneens aan de orde. Speciale aandacht wordt besteed aan het begrijpen van de factoren die de rendementen van de energieconversie technologieën bepalen, op welke terreinen technologische innovaties kunnen bijdragen aan rendementsverbetering en hoe het maximale rendement van de technologieën is te bepalen.
Ingangseisen
Voorkennis
Wiskundige vaardigheden: differentiaalvergelijkingen, integratie en vectoren
Voorkennis kan worden opgedaan met
Wiskunde & Systeemanalyse (GEO1-2202), Natuurkunde voor Energie en Transport (GEO1-2203) of vergelijkbaar natuurkunde vak.
Verplicht materiaal
Literatuur
Young and Freedman: "University Physics with modern Physics", 13th Edition, ISBN-10: 0- 321 - 50130 - 6.
Reader
Dictaat: Evert Nieuwlaar en Willem de Ruiter: toegepaste thermodynamica en energieconversies.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Twee deeltentamens

SluitenHelpPrint
Switch to English