SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO2-1208
GEO2-1208
Sedimentaire systemen
Cursus informatie
CursuscodeGEO2-1208
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Aardwetenschappen;
Contactpersoondr. F.J. Hilgen
Telefoon+31 30 2535173
E-mailf.j.hilgen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.T. Eggenhuisen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F.J. Hilgen
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 05-02-2021)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 14-09-2020 08:00 t/m 27-09-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 26-10-2020 08:00 t/m 27-10-2020 23:59
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.
 
Kennis van de opbouw van sedimentaire bekkens en de eerste orde controle van plaattektoniek, zeespiegel en klimaat op sedimentatie. Verwerven van theoretisch begrip van de waarde van geïntegreerde (magnetobiocyclo)stratigrafie en geologische tijdschalen om gesteenten te kunnen ordenen, correleren en dateren. De cursus levert ook de theoretische basiskennis op voor het adequate uitvoeren van veldwerk inclusief voorbeelden van sedimentaire sequenties en facies.
Inhoud
De cursus is opgebouwd rond 2 x 2 hoorcolleges en een practicum middag per week voor de volle duur van de cursus. Tijdens de practica wordt de theorie die tijdens de hoorcolleges aan de orde zijn gekomen in de praktijk gebracht door middel van oefeningen in de computer en practicumzaal.
De onderwerpen van de practica en hoorcolleges omvatten:
  1. Plaattektonische en klimatologische setting van sedimentaire bekkens;
  2. Daterings en correlatie methoden in sedimentaire gesteentes;
  3. Geïntegreerde tijdschalen en astro-chronologie;
  4. Cycli (bekkenbodem);
  5. Sedimentaire en biologische kenmerken van continentale, kust, shelf en diepzee afzettingsmilieus toegespitst op de Veldwerk 2 cursus;
  6. Grootschalige invullingpatronen en effect van tektoniek.
  7. Sequentie stratigrafie (bekkenrand); Het effect van zeespiegel veranderingen op de stapeling en preservatie van sedimentaire afzettingen (siliciclastica en carbonaten).
De cursus heeft  verplichte practica. Schema wordt definitief bekend gemaakt aan het begin van de cursus.

Deze cursus is ingangseis voor (indien van toepassing en hierboven niet genoemd: Veldwerk 2 Voorlandbekkens en afzettingsmilieus.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Gary Nichols (2009). Sedimentology and stratigraphy, 2nd Edition, Blackwell science ISBN: 978-1-4051-3592-4.
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Deeltent. Sedimentologie: Na ca. 5 weken wordt een toets afgenomen die betrekking heeft op de stof van de eerste vier weken van de cursus. Deze toets telt voor 20% van het eindcijfer.
Aanwezigheid bij de practica is verplicht. Cijfers voor ingeleverde practica opgaven tellen voor 40% van het eindcijfer (20% Sedimentologie, 20% Stratigrafie).
Eind tentamen: Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Dit tentamen telt voor 40% van het eindcijfer. Zie ook studiewijzer van de cursus.

SluitenHelpPrint
Switch to English