SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO2-1201
GEO2-1201
Lineaire algebra en vector analyse
Cursus informatie
CursuscodeGEO2-1201
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Aardwetenschappen;
Contactpersoondr. H. Paulssen
Telefoon+31 30 2535089
E-mailh.paulssen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. H. Paulssen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 10-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking

Cursusrooster

Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus beheerst de student de basiskennis op het gebied van de Lineaire Algebra en Vector Analyse die relevant is voor aardwetenschappelijke cursussen in jaar 2 en 3. De student kan daarvoor de wiskundige problemen op dit gebied zelfstandig oplossen.
Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld in deze cursus:

  • lineaire vergelijkingen, rijreductie, matrices, determinanten
  • matrixoperaties en definities: vermenigvuldiging; getransponeerde, inverse, symmetrische en orthogonale matrix; rang
  • coordinatentransformaties
  • eigenwaarden en eigenvectoren
  • vectoren, in- en uitproduct
  • lijnen en vlakken
  • scalar- en vectorvelden, gradient, divergentie, rotatie, Laplaciaan
  • bol- en cilindercoordinaten
  • lijn-, oppervlakte-, en volumeintegralen
  • stellingen van Gauss en Stokes

Enkele toepassingen op aardwetenschappelijke problemen.

Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan minimaal één van de cursussen:
- AW-Wiskunde voor Aardwetenschappen (GEO1-1103)
- Wiskundige technieken 1 (WISN101)
Voorkennis
Stof van kwantitatieve methoden 1, wiskunde en/of wiskundige technieken 1 wordt als bekend verondersteld.
Voorkennis kan worden opgedaan met
GEO1-1103 en/of WISN101
Verplicht materiaal
Boek
Boas, M.L., Mathematical methods in the physical sciences, 3rd edition, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-36580-7. Costs: ?
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege

Werkcollege (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
Werkcollege-opgaven moeten binnen een week afgetekend worden.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Eindresultaat gebaseerd op twee deeltentamens. Beide tellen voor 50%. Om te slagen moet het minimum cijfer per deeltentamen tenminste 4,5 zijn. Deelname aan (deel)tentamens is alleen mogelijk wanneer werkcollegeopgaven afgetekend zijn.

SluitenHelpPrint
Switch to English