SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO2-1118
GEO2-1118
Veldwerk 1 Spanje
Cursus informatie
CursuscodeGEO2-1118
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeVeldwerk
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Aardwetenschappen;
Contactpersoondr. D.J.J. van Hinsbergen
E-mailD.J.J.vanHinsbergen@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. J.T. Eggenhuisen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D.J.J. van Hinsbergen
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.J.J. van Hinsbergen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. W. Krijgsman
Overige cursussen docent
Docent
dr. B. van der Schootbrugge
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2018 t/m 13-07-2018)
Aanvangsblok
4
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-01-2018 08:00 t/m 27-02-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Doel van het veldwerk is het zelfstandig leren uitvoeren van en rapporteren over een veldonderzoek met betrekking tot thema's uit de aardwetenschappen.
Inhoud
Voorbereiding (4 weken):
Omvat practica waarin training plaatsvindt in het gebruik van basistechnieken die nodig zijn om 1) geologische kaarten en structurele profielen te maken en te interpreteren, 2) luchtfoto-interpretaties van het te karteren gebied te maken en 3) sedimentaire gesteenten en fossielen te herkennen en te benoemen en een basisinterpretatie te maken van hun afzettingsmilieu.
 
Veldwerk (4 weken): Provincie Teruel (80 km ten n.o. van Teruel)
 • Het vervaardigen van een geologische kaart op basis van het voorkomen van de verschillende litho-stratigrafische eenheden in het gebied.
 • Het maken van een interpretatie van:
  1. De ontwikkeling  van de gesteenteopeenvolging in termen van het (paleo)milieu van afzetting en de daarbij voorkomende variaties (= de afzettingsgeschiedenis van het gebied) en
  2. De 4D evolutie van het gebied wordt ontleed (de veranderende geometrie in de tijd) in termen van plooiing en/of het opbreken van de lagen (= de deformatie geschiedenis van het gebied).
 • Ter aanvulling: diverse kleine thematische onderzoeksoefeningen.
 • Schrijven van een verslag over de waarnemingen en de geologische ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied, met name de relatie tussen deformatie en afzettingsgeschiedenis.
Uitwerk periode (3 weken):
Bibliotheekpracticum en een cursus wetenschappelijk schrijven en presenteren; eindrapportage van het veldwerk (digital schriftelijk verslag) en een mondelinge presentatie over een onderwerp gerelateerd het veldwerk.

N.B.:
Inschrijven voor deze cursus kan uitsluitend gedurende de reguliere cursusinschrijfperiode en niet tijdens de na-inschrijfperiode.
De voertaal van de cursus is Nederlands, maar verslagen en presentaties dienen in het Engels te worden uitgevoerd.

Deze cursus is ingangseis voor: Veldwerk 2.

Transferrable skills (vaardigheden)
 • Het werken in teamverband. De voorbereiding, uitvoering, en rapportage van het veldwerk wordt in teams van twee, en bij uitzondering drie, uitgevoerd. Studenten moeten de planning, verdeling, en uitvoering van taken per team organiseren.
 • Observeren en klassificeren. De student wordt opgeleid om relevante observaties in het veld te maken en hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Klassificatie van gesteenten, mineralen en fossielen wordt getraind zodat de student zich helder uit kan drukken en een betekenisvolle discussie over veldgeologische onderwerpen kan voeren.
 • Mondelinge communicatievaardigheden in het Engels. In de uitwerkperiode zal een cursus wetenschappelijk presenteren gegeven worden, gevolgd door presentaties van studenten per team, in het Engels.
 • Problem solving. De student wordt getraind in het veld om op basis van de hoofdvraagstelling en de eigen observaties en interpretaties hypotheses te formuleren voor probleemgebieden in het veldwerkgebied, en deze met de opgedane karteer- en klassificatieskills te testen en iteratief te verbeteren.
 • Schriftelijke communicatievaardigheden: het veldwerk wordt afgesloten met een schriftelijk veldwerkverslag, waarvoor een cursus wetenschappelijk schrijven gegeven zal worden, en een ronde van feedback wordt gegeven.
 • Geologische veldwerkvaardigheden: de student leert karteren, profielen construeren, en met hypothese vorming en testing een 4D geologische ontwikkeling te reconstrueren.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geowetenschappen

Je moet ook voldoen aan alle onderstaande verzamelingen met eisen
 • Verzameling 1
  • Minimaal 22,5 EC in de Bachelor behaald
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
   • AW-Systeem aarde, deel 1 (GEO1-1101)
   • AW-Systeem aarde, deel 2 aardoppervlak (GEO1-4102)
 • Verzameling 2
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
   • AW-Basis Wiskunde/Fysica (GEO1-1120)
   • AW-voortgezette Wiskunde/Fysica (GEO1-1121)
   • Wiskundige technieken 1 (NS-120B)
   • Wiskundige technieken 2 (NS-121B)
Voorkennis
Zie studiegids
Verplicht materiaal
Handleiding
Syllabus Aliaga-veldwerk. Uitreiking ervan op een nader te bepalen datum
Literatuur
Literatuur voor veldwerk rapportage: nader te bepalen.
Literatuur
Literatuur voor een studie project: nader te bepalen
Literatuur
Processes in Structural Geology and Tectonics (http://psgt.earth.lsa.umich.edu/). ISBN: 978-1-5323-0282-4; v. 1.6.8
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Veldwerk

Algemeen
Voorbereiding veldwerk bestaat uit hoorcolleges en practica.
Het veldwerk bestaat uit zelfstudie en coaching in het veld.

Toetsen
Verslag
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Veldwerk- , schriftelijke verslagen/kaart/litho-stratigrafische kolom/profielen, presentatie.

SluitenHelpPrint
Switch to English