SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO1-3002
GEO1-3002
Inleiding Sociale Geografie
Cursus informatie
CursuscodeGEO1-3002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Sociale Geografie en Planologie;
Contactpersoondrs. F.J. Toppen
Telefoon+31 30 2533887
E-mailf.j.toppen@uu.nl
Docenten
Docent
W.R. Meulemans, MSc
Overige cursussen docent
Docent
drs. F.J. Toppen
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 10-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking

Cursusrooster

Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen

De student is in staat om:

  • de basisbegrippen en -theorie├źn van de sociaal-geografische wetenschappen te omschrijven, in een samenhangend kader te plaatsen en toe te passen (tijdens dagexcursie en bij het maken van opdrachten) bij de analyse van nieuwe vraagstukken en situaties;
  • teksten zelfstandig en kritisch te lezen, eigen standpunten en visies onderbouwd te verwoorden.
  • de plaats van de cursus als inleiding tot een wetenschappelijke discipline te duiden.
Inhoud
De cursus biedt een brede inleiding tot de sociaal-geografische wetenschappen en hun basisbegrippen. Er is veel aandacht voor actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals processen van mondialisering en regionalisering, stedelijke problemen, het functioneren van wereldsteden, regionaal-economische ontwikkeling, de identiteiten van groepen en regio's, de spanning tussen staten en minderheden, en de plattelandsproblematiek, steeds bezien vanuit een sociaal-geografisch perspectief. Voorbeelden zijn afkomstig uit alle werelddelen; toespitsing op Nederland vindt plaats door middel van een dagexcursie, en een klein veldwerk in de stad Utrecht. Tevens wordt in de cursus stilgestaan bij de vraag "Wat is wetenschap?" en komen in die context vragen aan bod die een wetenschapper kan stellen bij het uitoefenen van zijn vak.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Literatuur
Peter Daniëls e.a., red. (2012), An introduction to Human Geography. Issues for the 21st century. Fourth edition. Harlow: Pearson/Prentice Hall. ISBN 0-13-121766-6. Circa 48,- verkrijgbaarbij de V.U.G.S.. Eerste tot en met derde editie zijn niet brui
Studiewijzer
Peter Daniëls e.a., red. (2012), An introduction to Human Geography. Issues for the 21st century. Fourth edition. Harlow: Pearson/Prentice Hall. ISBN 0-13-121766-6. Circa 48,- verkrijgbaar bij de VUGS (10% korting) en de boekhandel.
Excursiemateriaal
Eerste tot en met derde edities zijn niet bruikbaar. (N.B. Het is verstandig om voorafgaande aan het aanschaffen van het basisboek te informeren bij de cursus coördinatoren of niet alsnog is gekozen voor een ander basisboek.
Boek
Studiewijzer en collegemateriaal (wordt verspreid via docenten).
Reader
Reader
Kosten materiaal
EUR 48,00 (Laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang bij het facultair verkooppunt). Let op: vrijwel alle plenaire bijeenkomsten vinden plaats op de vrijdag.)
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Excursie (Verplicht)

Hoorcollege (Verplicht)

Veldwerk (Verplicht)

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Toets over eerste deel van de literatuur en van de eerste serie werkcolleges halverwege de cursus. Toets over de overige stof en werkcolleges in de laatste cursusweek. Voorts telt bij de bepaling van het eindcijfer mee het cijfer verkregen voor het veldwerk, presentaties en andere opdrachten. Zie voor nadere bijzonderheden de studiewijzer.

SluitenHelpPrint
Switch to English