SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO1-2202
GEO1-2202
Wiskunde en Systeemanalyse
Cursus informatie
CursuscodeGEO1-2202
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Sustainable Development;
Contactpersoondr. S.C. Dekker
Telefoon+31 30 2532500
E-mails.c.dekker@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. S.C. Dekker
Overige cursussen docent
Docent
dr. K.T. Rebel
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingStudenten die GEO1-2411 hebben gehaald zijn uitgesloten van deelname aan deze cursus.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 08:00 t/m 24-06-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-08-2018 08:00 t/m 21-08-2018 23:59
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na de cursus kunnen studenten:
 • Omgaan met de wiskundige 'taal';
 • Eenvoudige functies analyseren (algebra), differentieren, en integreren;
 • Diverse typen differentiaalvergelijkingen herkennen en oplossen;
 • Rekenen met matrices en elementaire vector-analyse bedrijven;
 • Numerieke methoden gebruiken om differentiaal­vergelijkingen op te lossen;
 • Stelsel differentiaalvergelijkingen analyseren m.b.v. een faseplaatje;
 • Zelf eenvoudige differentiaalvergelijkingen en wiskundige modellen opstellen voor eenvoudige toepassingen;
 • Zelfstandig deze modellen in de vorm van computer­simulaties operationaliseren;
 • Zelfstandig een probleem analyseren, een model hiervan ontwerpen en deze presenteren met een poster.
Inhoud
De student maakt kennis met aspecten van de wiskunde die voor het vervolg van de studie van belang zijn, met name voor Natuurkunde en Onderzoeksvaardigheden. Verder leert de student hoe bepaalde wiskundige technieken in toepassingen gebruikt worden.

Deze cursus is ingangseis voor:
 • Innovatieproject 2 (GEO3-2226)
 • Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228/GEO3-2275)
 • Module op Maat NW&I (GEO3-2267)
 • Global Climate Change (GEO2-2143)
 • Bachelor's thesis MNW (GEO3-2138/2138H/2138X)
 • Module op Maat MNW (GEO3-2144).
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor één van de volgende opleidingen:
- Liberal Arts and Sciences
- Natuurwetenschap en Innovatiemanagement
- premaster Natuurwetenschap en Innovatiemanagement
- premaster Natuurwetenschap en Innovatiemanagement: 30 EC
Voorkennis
Studenten van Liberal Arts and Sciences dienen de hoofdrichting DOI, IW, SE of WCE te volgen.
Deze cursus staat ook open voor studenten die ingeschreven staan voor één van de minoren Water, Climate and Ecosystems of Sustainable Energy. Zij kunnen contact opnemen met Erika Dijksma (E.B.Dijksma@uu.nl).
Studenten die een voldoende resultaat hebben behaald voor de cursus Mathematics & Systems Analysis (GEO1-2411) zijn uitgesloten van deelname aan de cursus GEO1-2202.
Verplicht materiaal
Literatuur
Jan van de Craats en Rob Bosch, Basisboek Wiskunde, 2009, 2e editie, Pearson Education
ISBN:9789043016735
Reader
Reader Wiskunde en Systeemanalyse en Modellen (via Blackboard)
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Voor studenten die alleen Wiskunde A hebben, wordt op dinsdagmiddag extra college Wiskunde B gegeven.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
• DWO exams 1, 2 en 3 (individueel): 15%
• Practical 1,2,3 (individueel): 15%
• Poster assignment (duo’s): 15%
• Tentamen: 55%

Aspecten van academische vorming
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Numerieke vaardigheden

SluitenHelpPrint
Switch to English