SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO1-2202
GEO1-2202
Wiskunde en systeemanalyse
Cursus informatie
CursuscodeGEO1-2202
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Innovatie- en Milieuwetenschappen;
Contactpersoondr. S.C. Dekker
Telefoon+31 30 2532500
E-mails.c.dekker@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S.C. Dekker
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 10-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking

Cursusrooster

Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen

Na de cursus kunnen studenten:

  • Omgaan met de wiskundige 'taal'
  • Eenvoudige functies analyseren (algebra), differentieren, en integreren
  • Diverse typen differentiaalvergelijkingen herkennen en oplossen
  • Rekenen met matrices en elementaire vector-analyse bedrijven
  • Numerieke methoden gebruiken om differentiaal¬≠vergelijkingen op te lossen
  • Stelsel differentiaalvergelijkingen analyseren m.b.v. een faseplaatje
  • Zelf eenvoudige differentiaalvergelijkingen en wiskundige modellen opstellen voor eenvoudige toepassingen
  • Zelfstandig deze modellen in de vorm van computer¬≠simulaties operationaliseren
Inhoud
De student maakt kennis met aspecten van de wiskunde die voor het vervolg van de studie van belang zijn, met name voor Natuurkunde en Onderzoeksvaardigheden. Verder leert de student hoe bepaalde wiskundige technieken in toepassingen gebruikt worden.
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor één van de volgende opleidingen:
- Liberal Arts and Sciences
- Milieu-natuurwetenschappen
- Natuurwetenschap en Innovatiemanagement
Verplicht materiaal
Literatuur
Jan van de Craats en Rob Bosch, Basisboek Wiskunde, 2009, 2e editie, Pearson Education, ISBN 90-430-1156-8
Reader
Reader Wiskunde en Systeemanalyse en Modellen
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Computerpracticum (Verplicht)

Hoorcollege (Verplicht)

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Twee deeltentamens (elk 40%); opdrachten (10%)

SluitenHelpPrint
Switch to English