SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO1-2201
GEO1-2201
Introductie technologie en innovatie
Cursus informatie
CursuscodeGEO1-2201
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Innovatie- en Milieuwetenschappen;
Contactpersoonprof. dr. M.P. Hekkert
Telefoon+31 30 2536112
E-mailm.p.hekkert@uu.nl
Docenten
Docent
dr. G.J. Heimeriks
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.P. Hekkert
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. A. Peine
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 10-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
B: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking

Cursusrooster

Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afronding van deze cursus is de student in staat om:
  • een definitie te geven van het begrip innovatie;
  • verschillende begrippen uit te leggen die gerelateerd zijn aan innovatie, zoals adoptie, diffusie, dominant ontwerp;
  • de belangrijkste factoren te beschrijven die het succes van innovatie bepalen volgens het model van Rogers;
  • de dynamiek van innovatieprocessen en industrieën volgens het Utterback-model te beschrijven;
  • de invloed van radicale en ‘disruptive’ innovaties op bestaande bedrijven te beschrijven;
  • te beschrijven hoe disruptive innovaties over het algemeen verlopen;
  • enkele belangrijke concepten uit de innovatietheorie te omschrijven en deze toe te passen bij de analyse van een innovatieproces;
  • een passende aanpak te hanteren om te studeren aan een universiteit.
Inhoud
Innovaties zijn complexe verschijnselen waarbij technische, economische en sociale aspecten nauw verweven zijn. Door de eeuwen heen zijn innovaties belangrijk geweest voor economische groei en maatschappelijke welvaart en welzijn. Innovaties komen niet uit de lucht vallen maar zijn het resultaat van een intensieve en vaak complexe interactie tussen de mogelijkheden die wetenschap en technologie bieden en de behoeften en problemen van de samenleving. In deze inleidende cursus gaan we in op wat innovaties zijn, welke rol zij spelen in de samenleving en hoe we inzicht kunnen verkrijgen in de onderliggende dynamiek van innovatieprocessen.

Aan de hand van het boek van Utterback zal een dynamisch model over de ontwikkeling van innovaties worden gedoceerd. Dit beschrijft de concurrentie tussen verschillende productinnovaties, het ontstaan van een dominant ontwerp en de toenemende aandacht voor procesinnovaties in de periode daar op volgend. Utterback gaat ook uitgebreid in op de ontwikkeling van een nieuwe industrie die de innovatie ontwikkelt en produceert. Zo zijn er bij het ontstaan van een nieuwe innovatie veel verschillende bedrijven die de innovatie op de markt willen brengen, terwijl volwassen innovaties maar door een paar grote spelers worden geproduceerd.

Met behulp van het boek van Christensen zullen we voortbouwen op het model van Utterback en uitgebreider stilstaan bij het ontwrichtende effect dat sommige innovaties hebben op bestaande industrieën. De opkomst van sommige innovaties kan grote gevolgen hebben voor bestaande industrietakken en soms zelfs leiden tot het verdwijnen van bestaande industrie.

Waar Utterback en Christensen aandacht hebben voor de ontwikkeling van nieuwe innovaties en het effect op industrie en bedrijven gaat het boek van Rogers hoofdzakelijk in op de factoren die het diffusieproces van innovaties beïnvloeden. Diffusie is de mate waarin innovaties in de samenleving doordringen. Het boek van Rogers richt zich met name op de het begrijpen van consumentengedrag en verklaart op die manier waarom sommige innovaties veel succesvoller zijn dan andere.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Literatuur
Utterback, J. M. (1996). Mastering the dynamics of innovation. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
Literatuur
Christensen, C.M. (1997) The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
Literatuur
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.) New York: Free Press.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Algemeen
Hoorcolleges en werkcolleges

Werkcollege (Verplicht)

Algemeen
Timeslot B is alleen van toepassing voor werkgroepen eerstejaars NWI

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Toets en korte paper

SluitenHelpPrint
Switch to English