SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO1-2103
GEO1-2103
Duurzame ontwikkeling
Cursus informatie
CursuscodeGEO1-2103
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Innovatie- en Milieuwetenschappen;
ContactpersoonJ.A.M. van Kessel, MSc
E-mailj.a.m.vankessel@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.C. Bootsma
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.P. Schot
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 10-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking

Cursusrooster

Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus is de student in staat om:
  • een beschrijving te geven van de karakteristieken van de belangrijkste mondiale duurzaamheidsvraagstukken en van het multidisciplinaire karakter van deze vraagstukken;
  • de oorzaken en consequenties van de vraagstukken en de complexiteit van het proces van zoeken naar oplossingen weer te geven;
  • te reflecteren op de ethische en normatieve aspecten die daarbij een rol spelen.
Inhoud

Centraal staat het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ dat internationaal als leidraad voor toekomstig handelen is geaccepteerd. Dit begrip omvat zowel een analyse van, als een beleid voor, mondiale vraagstukken van milieu, economie en sociale rechtvaardigheid. Het begrip problematiseert de relatie tussen locale en mondiale vraagstukken, de belangenconflicten die daarbij een rol spelen, de relatie tussen de westerse en niet-westerse wereld, de relatie tussen wetenschappelijke kennis en technisch, economisch en politiek handelen, alsmede de waardensystemen die bij het zoeken van oplossingen aan de orde zijn. Met dit begrip als referentiepunt behandelt deze cursus een aantal mondiale duurzaamheidsvraagstukken die vrijwel dagelijks in discussie zijn.

De cursus is gestructureerd rond het boek Living in the environment van Tyler Miller. Dit boek start met een Inleiding over milieuproblemen, oorzaken daarvan en de relatie met duurzame ontwikkeling. Daarna worden de basisprincipes behandeld van de ecologie, de studie van de interactie van levende organismen (mensen, planten, dieren) met hun omgeving (het milieu) die de basis vormt voor het denken over duurzame ontwikkeling. Vervolgens wordt in een viertal blokken ingegaan op het duurzaam omgaan met biodiversiteit, natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit en menselijke maatschappijen. Hierbij komt een groot aantal onderwerpen, principes en feiten aan bod welke kunnen worden beschouwd als basiskennis voor de Milieuwetenschappen (Body of Knowledge).
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Literatuur
Tyler Miller, G. and S.E. Spoolman (2011), Living in the Environment; Principles, Connections and Solutions (17th edition).
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Algemeen
Zelfstudie (boek Tyler Miller), hoorcolleges, werkcolleges, bijeenkomsten waarin vragen kunnen worden gesteld en twee toetsen.
Er zijn ca. twee bijeenkomsten per week.

Contacturen per bijeenkomst: wisselend van 2-4 uur.

Voorbereiding bijeenkomsten
zelfstudie

Bijdrage aan groepswerk
Bij groepswerk gelijke en actieve individuele bijdrage

Werkcollege (Verplicht)

Algemeen
Hoorcollege, computerpractica, schrijfopdrachten, presentaties, werkgroepbijeenkomsten.
Er zijn 2 bijeenkomsten per week.
Contacturen per bijeenkomst: 2 + 3 per week.

Voorbereiding bijeenkomsten
zelfstudie

Bijdrage aan groepswerk
Bij groepswerk gelijke en actieve individuele bijdrage

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Wat wordt er beoordeeld?
Kennis van en inzicht in:
• de karakteristieken van de range van mondiale duurzaamheidsvraagstukken
• de oorzaken en consequenties van de vraagstukken
• de complexiteit van het proces van zoeken naar oplossingen
• de ethische en normatieve aspecten die daarbij een rol spelen
Toetsonderdelen: twee toetsen (elk 50%)

SluitenHelpPrint
Switch to English