SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE3V17035
GE3V17035
Mensenrechten en ontwikkeling
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE3V17035
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
ContactpersoonP.A.M. Malcontent
E-mailP.A.M.Malcontent@uu.nl
Docenten
Docent
P.A.M. Malcontent
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
P.A.M. Malcontent
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 25-01-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-10-2018 09:00 t/m 23-10-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten doen onderzoek in literatuur, gepubliceerde bronnen en archieven naar een specifieke casus van ontwikkelingsrelaties of humanitaire interventie.
Inhoud
Dit is cursus 2 van Verdiepingspakket 6: Globalisering en wereldorde (Nederlandse track Internationale betrekkingen).
Let op: de hoorcolleges van deze cursus worden in het Engels verzorgd. 

Dit onderzoekseminar richt zich op de manier waarop concepties van mensenrechten zich hebben ontwikkeld en op welke manier zij de internationale verhoudingen in de wereld hebben bepaald. Sinds het einde van de negentiende eeuw gingen ideeën over rechten van de mens en de plicht tot ontwikkeling een steeds grotere rol spelen in het internationale verkeer. Intellectuelen en staatslieden in alle delen van de wereld hebben zich door deze noties laten leiden. Dat was zelfs zo in het tijdperk van het imperialisme, toen koloniale machthebbers de plicht tot ontwikkeling formuleerden. Ook in het niet-westen werden ideeën over gelijkheid, mensenrechten en ontwikkeling steeds prominenter, ook in de strijd tegen de koloniale overheersing. De missie om vrede en ontwikkeling in de wereld te bevorderen is na de dekolonisatie nog sterker geworden en is zichtbaar in de ontwikkelingshulp en de humanitaire interventies in conflictgebieden. Studenten verdiepen zich in de achtergronden van het humanitaire denken en in de verschillende manieren waarop het zich manifesteert. Zij kijken niet alleen naar de formele betrekkingen tussen staten, maar ook naar niet-statelijke actoren, zoals bedrijven en NGO’s. Hierbij krijgen niet alleen de westerse maar ook niet-westerse actoren aandacht.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus  volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 45 ECTS voor de categorie Bachelor Inleiding behaald
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Studenten dienen goed voorbereid naar de colleges te komen.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten dienen zich actief op te stellen tijdens het college.

Werkcollege

Toetsen
Paper
Weging70
Minimum cijfer5,5

Toets
Weging30
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen

SluitenHelpPrint
Switch to English