SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE3V17015
GE3V17015
Publieke geschiedenis en cultureel erfgoed
Cursus informatie
CursuscodeGE3V17015
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
 
Inhoud
Dit is cursus 2 van VP 3: De macht van cultuur (Nederlandse track Geschiedenis).
Let op: de hoorcolleges van deze cursus worden in het Engels verzorgd. 

Dit is een cursus met voorrangsregels. Je dient je in te schrijven voor deze cursus vóór 17 juni 12.00 uur.
Studenten van de opleidingen Geschiedenis, TCS en LAS die deze cursus volgen als onderdeel van hun verdiepingspakket of kernpakket zijn gegarandeerd van plaatsing. Overige studenten worden geplaatst middels loting, mits er plek is.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/


Het verleden is voor velen een bron van inspiratie en vermaak. Videogames, films, romans, erfgoedreizen, musea, beleidsdocumenten over geschiedenisonderwijs en herdenkingsrituelen laten zien dat de omgang met het verleden zich allerminst beperkt tot geschreven werken van beroepshistorici. Maar wie bepaalt eigenlijk welk verleden moet worden bewaard, herdacht en uitgedragen aan het publiek? Tegenwoordig is het concept van gedeelde verantwoordelijkheid kenmerkend voor de wereld van het erfgoed en het herdenken. Het verleden is niet langer het exclusieve domein van de historicus of archeoloog. Tal van mensen met verschillende agenda's en specifieke culturele achtergronden houden zich bezig met het interpreteren, consumeren en reproduceren van het verleden. Hoe moeten (cultuur)historici zich verhouden tot deze publieke omgang met het verleden? In deze cursus leer je met behulp van primaire en secundaire bronnen onderzoek te doen naar de wijze waarop het verleden in het heden wordt gebruikt. Je leert onderzoeksvaardigheden aan door een voorbeeld te analyseren van de wijze waarop van het verleden gebruik is gemaakt.
 
In het eerste deel van het blok (week 1-4) lezen en bespreken studenten een aantal belangrijke teksten over erfgoed, herdenking, historische musea en publieksgeschiedenis. Ook bespreken we een actuele casestudy waarin de verschillende conceptuele vraagstukken worden geoperationaliseerd. In het tweede deel van dit blok doen studenten zelfstandig onderzoek naar een bepaalde situatie waarin om uiteenlopende sociaaleconomische en culturele redenen het verleden selectief wordt toegepast in het heden.
 
SluitenHelpPrint
Switch to English