SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE3V17009
GE3V17009
Revoluties, staatsgrepen, regime change
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE3V17009
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCasuscursus
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. L. Behrisch
E-mailL.Behrisch@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. L. Behrisch
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. Behrisch
Overige cursussen docent
Docent
E. Jacobs
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 05-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-01-2019 09:00 t/m 22-01-2019 23:59
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Eindtermen: na afloop van de cursus heeft de student zich onderstaande eindtermen eigengemaakt:
 • Verdieping van kennis van en inzicht in de historische ontwikkelingen m.b.t. het thema van de cursus
 • Verdieping van kennis van de historiografische traditie op het gebied van het thema van de cursus
 • Verdieping van kennis van theorieën over het thema
 • Kennis van een relevante historische casus op het gebied van het thema van verdieping
Leerdoelen en vaardigheden: na afloop van de cursus heeft de student geleerd om:  
 • Kritisch te reflecteren en actief te participeren in de bespreking van het thema tijdens de colleges
 • Concepten, historiografie en theorie rondom het thema van de cursus toe te passen
 • Samen te werken in leesgroepjes (tutorgroups)
 • Een probleemstelling ten aanzien van een zelfgekozen verdiepingscasus te ontwikkelen en uit te werken
 • De in de cursus opgedane kennis over theorie en historiografie op een zelfgekozen casus toe te passen
 • Zelfstandig onderzoek te doen van (met name) verdiepende, secundaire literatuur
Inhoud
Dit is cursus 3 uit Verdiepingspakket 2: Politieke strijd in modern Europa (NL track Geschiedenis).
Let op: de hoorcolleges van deze cursus worden in het Engels verzorgd. 

De Arabische Revolutie in het Midden-Oosten, de Oranje Revolutie in Oekraïne, en de Rozenrevolutie in Georgië: het zijn slechts enkele voorbeelden van massale volksopstanden die leiders die stevig in het zadel zaten dwongen tot aftreden de afgelopen jaren. Revoluties lijken overal rondom Europa op de loer te liggen, trekken zich niets aan van landsgrenzen, en hebben een grote invloed op de wereld waarin wij leven. Tegelijk leveren ze altijd een stevig debat op, want hoe moeten we revoluties eigenlijk waarderen en begrijpen? Zorgen ze voor chaos, oorlog en geweld? Of zijn ze de drempel naar democratische samenlevingen en sociale rechtvaardigheid?  En even belangrijk: hoe komen ze eigenlijk tot stand? En waarom slagen sommige revoluties wel en andere niet?

In deze cursus onderzoeken we revoluties en andere vormen van politieke omwenteling over een langere historische periode. We doen dit door verschillende theorieën en verklaringen voor oorzaak, verloop, en gevolg van revoluties, staatsgrepen en regime changes te bestuderen en analyseren hierbij specifiek de rol van sociale klassen, de rol van de staatsactoren, de invloed van ideologieën, en het proces van politieke transitie. We passen deze verschillende verklaringen vervolgens toe op concrete revolutionaire voorbeelden in de geschiedenis vanaf de achttiende eeuw tot en met de Arabische Lente in de wereld van nu. In hun paper passen studenten vervolgens één of meer van deze verschillende perspectieven zelf toe op een concrete revolutionaire casus in heden of verleden. Studenten leren zo in deze cursus verschillende perspectieven op revoluties op waarde schatten en ontdekken hoe revoluties zo’n grote impact blijven hebben op het verloop van de geschiedenis.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus  volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/

 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
 • Minimaal 45 ECTS voor de categorie Bachelor Inleiding behaald
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Studenten dienen goed voorbereid naar de colleges te komen.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten dienen zich actief op te stellen tijdens het college.

Werkcollege

Toetsen
Paper
Weging50
Minimum cijfer5

Toets
Weging50
Minimum cijfer5,5

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden

SluitenHelpPrint
Switch to English