SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE3V17004
GE3V17004
Wereldheersers
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE3V17004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. F. van den Eijnde
E-mailF.vandenEijnde@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. F. van den Eijnde
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.L.M. Stevens
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-04-2019 09:00 t/m 02-04-2019 23:59
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
 
Inhoud
Dit is cursus 4 van Verdiepingspakket 1: De fundamenten van Europa.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus  volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/

Vaak zijn het “grote mannen” die de geschiedenis bepalen. Maar hoe kwam de beeldvorming van heersers als Alexander de Grote, keizer Augustus en Karel de Grote tot stand? In deze cursus staat een aantal wereldheersers uit de Oudheid en Middeleeuwen centraal en onderzoeken we aan de hand van primaire bronnen, zoals biografieën, geschiedschrijving, inscripties, munten en archeologische objecten, hoe deze “grote mannen” hun imago vormgaven en hoe dat door anderen werd gedaan. De studenten leren zelfstandig deze primaire bronnen te gebruiken en te analyseren en doen vervolgens onder begeleiding een onderzoek naar een of meerdere heersers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vergelijkende studie tussen de heersers keizer Augustus en Karel de Grote, een onderzoek naar de rol van architectuur in politieke beeldvorming, of de wijze waarop Benito Mussolini in de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw actief gebruik maakte van Romeinse heersers in zijn eigen propaganda.
Ingangseisen
Je moet minimaal 45 punten voor categorie 1 (Bachelor Inleiding) hebben behaald
Voorkennis
Let op: alleen studenten Geschiedenis en studenten TCS/LAS met een hoofdrichting Geschiedenis kunnen deze cursus als losse cursus volgen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Studenten dienen goed voorbereid naar de colleges te komen.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten dienen zich actief op te stellen tijdens het college.

Werkcollege

Toetsen
Paper
Weging70
Minimum cijfer5,5

Toets
Weging30
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English