SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE2V16006
GE2V16006
Racisme in de westerse wereld: een culturele geschiedenis
Cursus informatie
CursuscodeGE2V16006
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
De cursus biedt een intensieve inleiding in de historische ontwikkeling van het denken over etniciteit, ras en racisme in de Westerse wereld.
Studenten krijgen inzicht in de culturele processen waarmee constructies van ras en etniciteit tot stand komen en leren kritisch om te gaan met wetenschappelijke concepten als racisme, “racial boundaries”, multiculturalisme, discriminatie, “othering”, en “whiteness”.
Daarnaast worden de deelnemers onderricht in de technieken van het historische ambacht: het zoeken en selecteren van literatuur, het beoordelen van teksten, het kritisch analyseren van bronnen, en het werken met historische concepten als etniciteit, racisme en discriminatie.
Inhoud
Hoewel racisme vooral geassocieerd wordt met de ervaringen van slavernij in de koloniën en genocide tijdens de Tweede Wereldoorlog is het een verschijnsel met een langer verleden dat tot in onze eigentijdse wereld doorwerkt. Deze cursus bestudeert de geschiedenis van het racisme in het westen vanaf de Verlichting tot in de samenleving van vandaag. Centraal staat de wijze waarop ideeën over ras en etniciteit zich hebben ontwikkeld als categorieën van onderscheid, hiërarchie en uitsluiting. Studenten onderzoeken de complexe wisselwerking tussen deze culturele constructies en de historische dimensies van nationalisme, kolonialisme, imperialisme en globalisering in de Westerse geschiedenis. De ontwikkeling van racisme in Europa wordt hierbij in een internationaal en comparatief perspectief geplaatst, o.a. door de koloniale en trans-Atlantische ervaringen van slavernij en migratie te bestuderen, maar ook door de mondiale verspreiding van idealen van gelijkheid, mensenrechten en burgerrechten te onderzoeken. Tevens wordt aandacht besteed aan de (pseudo)wetenschappelijke constructies van racisme, sociaaldarwinisme en eugenetiek zoals die vanaf de negentiende eeuw werd ontwikkeld om onderscheid en selectie op basis van raskenmerken te legitimeren. Ten slotte onderzoekt deze cursus hoe kennis van dit controversiële verleden kan worden ingezet om eigentijdse discussies over ras en etniciteit te begrijpen.

Let op: het hoorcollege van deze cursus is in het Engels. Wanneer er één werkgroep is, zijn de colleges en de discussies in de werkgroep ook Engels; wanneer er twee werkgroepen zijn, is er één Engelstalige werkgroep. De toetsing is voor Nederlandse studenten naar keuze in het Engels of het Nederlands.
Aanvullende informatie

 
SluitenHelpPrint
Switch to English