SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE2V14022
GE2V14022
Twee Gouden Eeuwen: Antwerpen en Amsterdam in vergelijkend perspectief
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE2V14022
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoonprof. dr. M.R. Prak
Telefoon+31 30 2536403
E-mailm.prak@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. M.R. Prak
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.R. Prak
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2017 t/m 03-11-2017)
Aanvangsblok
1
TimeslotBD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-08-2017 09:00 t/m 22-08-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Kennis van ontwikkelingen op het gebied van architectuur en stedebouw, schilderkunst, de uitgeverij en de wetenschap in Brabant en Holland tijdens de 16e en 17e eeuw; Kennis van economische ontwikkelingen in Antwerpen en Amsterdam tijdens de 16e en 17e eeuw; Inzicht in theorieën aangaande de opkomst en bestendiging van creatieve industrieën.
Inhoud
Creativiteit lijkt misschien op het eerste gezicht het resultaat van individueel talent en inspanning, maar historisch gezien zijn er plaatsen en tijden van ware creatieve uitbarstingen geweest. Vaak worden die met de term 'gouden eeuw' aangeduid. In de Lage Landen beleefde Brabant in de zestiende eeuw zo’n gouden eeuw en Holland overkwam in de zeventiende eeuw hetzelfde. Volgens sommigen was die van Holland gewoon een voortzetting van Brabants gouden eeuw, doordat Antwerpse kunstenaars naar het Noorden verhuisden. Maar die zienswijze gaat wel voorbij aan de creatieve innovaties die in 17e-eeuws Holland tot stand kwamen. De cursus onderzoekt architectuur en stedebouw, schilderkunst, de uitgeverij en de wetenschap als voorbeelden van creatieve 'industrie' en probeert de vraag te beantwoorden welke omstandigheden en factoren creatieve uitbarstingen stimuleerden.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus  volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: students.uu.nl/gw/tcs

Deze cursus is het 1e vak in de minor Conflict, competitie, en creativiteit in vroegmodern Europa

 

 
Ingangseisen
Je moet minimaal 45 punten van het bachelor programma hebben behaald
Verplicht materiaal
Literatuur
1) Patrick O'Brien et al (eds), Urban Achievement in Early Modern Europe: Golden Ages in Antwerp, Amsterdam, and London (Cambridge University Press paperback, ISBN:9780521088879)
Kosten materiaal:60,00
Reader
2) Reader met teksten
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit een wekelijkse werkgroepbijeenkomst, en een hoorcollege, afgewisseld met individuele afspraken met de docenten.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten bestuderen voorafgaand aan de bijeenkomsten de in de cursushandleiding aangegeven gedeeltes uit het boek en de reader. Daarnaast doen ze bibliotheek-onderzoek voor een paper, conform de deadlines zoals vermeld in de cursushandleiding.

Seminar

Toetsen
Actieve deelname
Weging10
Minimum cijfer-

Eindtoets
Weging40
Minimum cijfer-

Nota
Weging10
Minimum cijfer-

Beoordeling
Beoordeeld wordt in hoeverre de student beschikt over: kennis van ontwikkelingen op het gebied van architectuur en stedebouw, schilderkunst, de uitgeverij en de wetenschap in Brabant en Holland tijdens de 16e en 17e eeuw; kennis van economische ontwikkelingen in Antwerpen en Amsterdam tijdens de 16e en 17e eeuw; inzicht in theorieën aangaande de opkomst en bestendiging van creatieve industrieën.

Deadlines
Alle deadlines worden in de cursushandleiding vermeld.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Paper
Weging40
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English