SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE2V14006
GE2V14006
Introductiecursus Internationale Betrekkingen: Geschiedenis en theorie
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE2V14006
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
ContactpersoonF.P.L. Gerits
E-mailf.p.l.gerits@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
F.P.L. Gerits
Overige cursussen docent
Docent
F.P.L. Gerits
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. van de Grift
Overige cursussen docent
Docent
L.A. Grundmann
Overige cursussen docent
Docent
P. Pechlivanis
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 05-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-01-2019 09:00 t/m 22-01-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De deelnemers verwerven kennis van de geschiedenis en de theorie (inclusief de historiografie) van de internationale betrekkingen. Ze leren de koppeling te maken met actuele ontwikkelingen in de internationale politiek. Ze ontwikkelen reeds enig zicht op de toepassingsmogelijkheden van de opgedane kennis op de arbeidsmarkt. Ze maken zich nog meer een academische werkhouding eigen.
Inhoud
Deze cursus biedt een introductie in de geschiedenis van het moderne internationale statenstelsel, met aandacht voor belangrijkste thema's als de diplomatie, oorlog en conflictbeheersing en internationale samenwerking en integratie (met nadruk op de 20e en 21e eeuw). Daarnaast biedt ze een eerste kennismaking met gangbare theorieën op het terrein van de internationale betrekkingen uit zowel de sociale wetenschappen (m.n. politicologie) en de geschiedwetenschap.
 
In eerste instantie gaat de aandacht uit naar de ontwikkeling van de moderne vorm van interstatelijke diplomatieke betrekkingen van de vroegmoderne tijd (het Westfaalse stelsel) tot nu. Aanvankelijk stond hierin het beginsel van soevereiniteit van de staat centraal, maar dat is vooral sinds de 20e eeuw steeds meer aangevochten door de verdere ontwikkeling van het volkenrecht, door het ontstaan van organisaties van internationale samenwerking en door de opkomst van niet-statelijke actoren zoals ngo's.
 
Vervolgens introduceert de cursus de belangrijkste theorieën waarmee wetenschappers hebben getracht de internationale betrekkingen te interpreteren. Daarbij wordt tegelijk de verhouding tussen geschied- en sociaalwetenschappelijke perspectieven op de internationale politiek ter discussie gesteld. De spanningsvolle relatie tussen deze perspectieven vormt een rode draad door de gehele minor Internationale Betrekkingen.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Minimaal 45 ECTS in de Bachelor behaald
Voorkennis
Enige kennis van de algemene geschiedenis van de 20e eeuw.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Introductie Eigentijdse Geschiedenis
Bronnen van zelfstudie
Een recent handboek als: Bernard Wasserstein, Barbarism and Civilization: A History of Europe in Our Time (Oxford: OUP, 2007), of (minder recent): Henry Kissinger, Diplomacy (New York: Simon and Schuster, 1994).
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De studenten krijgen op basis van een handboek een algemeen overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de internationale betrekkingen en de theorievorming daarover gepresenteerd. In de eneIn de werkgroepbijeenkomst wordt in activerende vorm, voorbereid met schriftelijke opdrachten, nader op de leerstof ingegaan. Daarnaast bespreken studenten met elkaar in kleinere leesgroepen, aanvullende literatuur.

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten lezen ter voorbereiding op het hoorcollege al de voorgeschreven literatuur en maken daarvan een samenvatting. Ze maken aantekeningen bij de hoorcolleges en de werkgroepsbijeenkomsten. Ze bereiden de discussie in de werkgroepen voor door middel van een kleine schriftelijke wekelijkse opdracht en voor hun leesgroep lezen ze de wekelijks de voorgeschreven hoofdstukken en leveren een keer een discussieaanzet en een verslag van de discussie.

Bijdrage aan groepswerk
Van de studenten wordt verwacht dat zij de literatuur voorafgaand aan de bijeenkomsten gelezen hebben en een schriftelijke opdracht hebben ingeleverd, zodat zij de hoorcolleges goed kunnen verwerken en actief aan de discussies tijdens de werkgroepsbijeenkomsten kunnen deelnemen. Voor de leesgroepen: zie boven.

Werkcollege

Toetsen
Opdrachten
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Wekelijkse opdrachten waarin de omgang met historiografische en vooral theoretische vraagstukken wordt getoetst. Studenten bereiden discussieaanzet voor en schrijven een verslag. De bijeenkomsten leiden tot een individueel essay over het daarin besproken boek. Het schriftelijke werk wordt beoordeeld op inhoudelijke kwaliteit, methode, taal en compositie en originaliteit.

Schriftelijk tentamen 1
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennis en inzicht van de voorgeschreven literatuur en de inhoud van de hoorcolleges en de toepasbaarheid in de actualiteit, via het tentamen

Deadlines
Wordt nog bekend gemaakt.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English