SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE2V14004
GE2V14004
International Governance: Internationale Samenwerking en Institutievorming
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE2V14004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. L. van de Grift
Telefoon+31 30 253 8455
E-mailL.vandeGrift@uu.nl
Docenten
Docent
Y. van Hoef
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
Y. van Hoef
Overige cursussen docent
Docent
P. Pechlivanis
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 31-08-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-04-2019 09:00 t/m 02-04-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus heeft de student de volgende vaardigheden en inzichten verworven:
  • Verdieping van kennis van de historische ontwikkelingen, de historiografische en theoretische tradities m.b.t. internationale samenwerking, organisatie en bestuur.
  • Kennis opdoen van enkele relevante historische casus op het gebied van international governance en de ontwikkeling van de naoorlogse westerse orde van multilaterale samenwerking.
  • Kennis opdoen van de (externe aspecten van) Europese integratie.
Bovenstaande wordt getoetst in een tentamen.
  • Verdieping van analyse van actuele kwesties van international governance, multilaterale samenwerking en internationaal conflict.
Dit laatste wordt meer getoetst in schriftelijke opdrachten.


 
Inhoud
Deze cursus richt zich op de ontwikkeling van internationale instituties (‘international governance’), onder meer binnen het kader van het naoorlogse westerse multilaterale bestel en het proces van Europese Integratie. De samenstelling, de bevoegdheden en het functioneren van de belangrijkste internationale organisaties, waarin de VS en de EU en haar leden participeren (zoals IMF, G-20, VN, etc.), komen aan bod. Deze cursus zal zowel een historisch, politicologisch als juridisch-bestuurskundig perspectief bieden om het brede fenomeen van internationale organisatie te bestuderen. Daarbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan de actualiteit en het theoretische debat hierover.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Minimaal 45 ECTS in de Bachelor behaald
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Werk- en hoorcolleges met opdrachten. Discussie en debat over theorie en praktijk van de internationale samenwerking. Casus van actuele issues van international governance.

In de hoorcolleges licht de nadruk op inleiding en bespreking van theoretische en historiografische debatten over internationale governance.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig de opgegeven literatuur bestuderen. Ook moeten ze onder begeleiding van de docent onderzoek uitvoeren, en zich engageren in voor de cursus relevant wetenschappelijk debat en daarvan schriftelijk en mondeling verslag doen.

Bijdrage aan groepswerk
Van de studenten wordt verwacht dat zij voorbereid naar het werkcollege komen, zodat zij een actieve opstelling hebben en zinnig kunnen bijdragen aan de discussies en opdrachten tijdens de werkcolleges.

Werkcollege

Toetsen
Opdracht
Weging30
Minimum cijfer6

Beoordeling
In de opdrachten gaat het deels om partici[patie en presentatie en deels om schriftelijke toetsing van analytische vaardigheden.

Deadlines
Wordt nader bekend gemaakt.

Paper
Weging20
Minimum cijfer6

Beoordeling
Het zelfstandig bestuderen en schriftelijk toepassen van de aangeleerde vaardigheden, kennis en begrip zal d.m.v. een paper worden beoordeeld.

Deadlines
Wordt nader bekend gemaakt.

Schriftelijk tentamen 1
Weging50
Minimum cijfer6

Beoordeling
In het tentamen zal kennis en begrip van de literatuur worden getoetst.

Deadlines
Wordt nader bekend gemaakt.

SluitenHelpPrint
Switch to English