SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE1V13008
GE1V13008
Introductiecursus moderne geschiedenis (1789-1918)
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE1V13008
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. mr. F.W. Lantink
Telefoon+31 30 2536440
E-mailF.W.Lantink@uu.nl
Docenten
Docent
I.I. Clever
Overige cursussen docent
Docent
Docent(en) van de opleiding (GW)
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. mr. F.W. Lantink
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.L.M. Stevens
Overige cursussen docent
Blok
1  (09-09-2013 t/m 09-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
B: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingAlleen voor studenten GES, TCS, LAS en studenten die de minor Geschiedenis volgen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Overzicht van de Europese geschiedenis in de lange negentiende eeuw; inzicht in centrale historiografische vragen van deze geschiedenis; vermogen tot het leggen van verbanden en het analyseren van historische vraagstukken.
Inhoud

Let op: Deze cursus is alleen bestemd voor eerstejaars studenten Geschiedenis, studenten TCS en LAS én voor studenten die de minor Geschiedenis volgen.

Je hoeft geen groepsvoorkeur aan te geven. Je wordt door de opleiding in een werkgroep geplaatst.
Werkgroep 1 t/m 9: eerstejaarsstudenten Geschiedenis
Werkgroep 11: Recidivisten
Werkgroep 12 en 13: TCS/LAS en studenten die de minor Geschiedenis volgen

In deze cursus krijgen de deelnemers een overzicht van de geschiedenis van Europa in 'de lange negentiende eeuw', vanaf de Franse Revolutie tot en met de Eerste Wereldoorlog. Ten eerste zal nagegaan worden hoe de nalatenschap van de Revolutie - algemeen staatsburgerschap en Terreur - en het Napoleontisch bewind, is verwerkt in de Restauratie-regimes. Verder wordt gekeken naar de opkomst van moderne politieke ideologieën, zoals het nationalisme, liberalisme, conservatisme en socialisme. Dan komen de gevolgen van de deels mislukte revoluties van 1848 aan bod en de nationale eenwording van Duitsland en Italië. Ook zal gekeken worden naar de politiek en cultuur van het Franse en Duitse Keizerrijk, en naar de imperialistische en koloniale strevingen waardoor de Europese ontwikkeling aan het eind van de negentiende eeuw wereldwijde repercussies krijgt. Ten slotte wordt gekeken naar de oplopende spanningen die bijdragen aan het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog.

De cursus sluit aan bij de inleidende cursussen Vroegmoderne Geschiedenis en Eigentijdse Geschiedenis en wordt verzorgd door de afdelingen van het Instituut Geschiedenis die het tijdvak na 1500 bestrijken: Economische en Sociale Geschiedenis (ESG), Geschiedenis van Internationale Betrekkingen (GIB), Politieke Geschiedenis (PG) en Cultuur-, Mentaliteit- en Ideeëngeschiedenis (CMI).

De cursus bestaat uit een reeks hoorcolleges en parallel lopende werkcolleges. In de werkcolleges wordt aan de hand van vragen en opdrachten in de reader de literatuur behandeld. Het hoorcollege biedt een overzicht van de collegestof, en aanvulling en commentaar op de literatuur.
De hoorcolleges vormen derhalve geen herhaling van de literatuur en zijn een zelfstandig onderdeel van de tentamenstof.

Ingangseisen
Voorkennis
nvt
Voorkennis kan worden opgedaan met
nvt
Bronnen van zelfstudie
nvt
Verplicht materiaal
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Algemeen
De hoorcolleges worden verzorgd door prof. I. de Haan, de werkgroepen door docenten van de opleiding. De cursus bestaat uit een reeks hoorcolleges en parallel lopende werkcolleges. In de werkcolleges wordt aan de hand van vragen en opdrachten in de reader de literatuur behandeld. Het hoorcollege biedt een overzicht van de collegestog, en aanvulling en commentaar op de literatuur. De hoorcolleges vormen derhalve geen herhaling van de literatuur en zijn een zelfstandig onderdeel van het tentamen.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten dienen voor een bijeenkomst de opgegeven stof goed gelezen te hebben. Opdrachten worden steeds tijdig ingeleverd.

Bijdrage aan groepswerk
Tijdens de bijeenkomsten wordt een actieve, participerende houding verwacht.

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Eindtoets
Weging80
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en inzicht in de literatuur en collegestof, analytische vaardigheden.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium - vakspecifiek

Opdrachten
Weging20
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English