SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FI1V19001
FI1V19001
Inleiding ethiek
Cursus informatie
CursuscodeFI1V19001
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen

Na het volgen van deze cursus:
• heb je kennis van een aantal van de belangrijkste ethische begrippen en theorieën
• kun je morele problemen herkennen en met behulp van verschillende ethische begrippen en concepties analyseren en beoordelen
• heb je geleerd om filosofische teksten zorgvuldig en kritisch te lezen
• heb je geleerd filosofische argumenten te ontwikkelen en helder te formuleren

Inhoud

Wat moeten of mogen we doen in de omgang met elkaar en met onszelf? Wat kunnen we moreel verantwoorden en hoe kunnen we dat doen? Zijn er bepaalde handelingen die voor iedereen verplicht zijn of is moraal afhankelijk van tradities en persoonlijke overtuigingen? Hoe kunnen we weten wat goed is – en kunnen we dat überhaupt wel? Dat zijn vragen waar de ethiek zich mee bezighoudt. Deze cursus biedt een inleiding in de filosofische ethiek. We bespreken centrale begrippen van de ethiek, belangrijke meta-ethische en normatief-ethische theorieën en modellen van ethisch redeneren. We proberen ook te laten zien dat de oude ethische tradities voor de actuele discussies een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Aanvullende informatie
Deze cursus wordt bi-modaal aangeboden (een deel van het onderwijs is online en een deel op de universiteit).
Kijk voor meer informatie over de cursus vanaf augustus regelmatig op Blackboard.
SluitenHelpPrint
Switch to English