SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FI-MTT
FI-MTT
Teaching Assistant Training
Cursus informatie
CursuscodeFI-MTT
Studiepunten (EC)1
Cursusdoelen
Na deze training is de studentassistent in staat:
  • een werkcollege/practicum opdracht te analyseren wat betreft het gewenste leerproces bij de student
  • vanuit een vraag van een student na te gaan bij welke stap de student ondersteund moet worden en hierbij rekening houden met verschillen tussen studenten
  • de student zodanig te assisteren dat deze bewust wordt van de aanpak (metacognitie)
  • een begrip of procedure op meerdere manieren uit te leggen
  • het denkproces van de student te activeren door het actief stellen van vragen
  • de student feedback te geven op zijn/haar functioneren
  • bij te dragen aan een productieve werksfeer/werkomgeving en studenten zo nodig aanspreken op hun gedrag
  • te beoordelen welke problemen besproken moeten worden met de coördinator
  • te reflecteren op de ervaringen en hierbij de feedback van studenten, mede-assistenten en coördinator gebruiken
Inhoud
Deze training gaat in op 5 hoofdtaken van de studentassistent: het voorbereiden van het leerproces van de student, ingaan op vragen, actief vragen stellen, feedback geven en zorgen voor een productieve werksfeer. De training bestaat uit totaal 3 bijeenkomsten van 2 uur: voorafgaand aan het assisteren (week 1), kort na de start (week 3) en halverwege het blok (week 5). In iedere bijeenkomst bespreken we casuïstiek, aansluitend bij de boven genoemde  thema’s. Daarbij wordt aandacht besteed aan verschillende onderwijsvormen (practicum, werkcollege, één-op-éen gesprekken).
In de eerste bijeenkomst wisselen we ervaringen uit en bespreken we factoren die het leren belemmeren of stimuleren. Hierbij staat het voorbereiden en evalueren van het assisteren centraal en oefenen we met gespreksmethoden en het beantwoorden van vragen. Voor de tweede bijeenkomst leveren studenten casuïstiek aan, die we in rollenspellen behandelen. Vervolgens gaan we in op het formuleren van leerdoelen en het geven van feedback, o.a. op basis van theorie en video’s van begeleidingsgesprekken.
De cursus zal bij behoefte in het Engels worden gegeven.
 
SluitenHelpPrint
Switch to English