SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-MA303
FA-MA303
Geintegreerde patientenzorg
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-MA303
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
ContactpersoonM.S. Brouwer
E-mailM.S.Brouwer@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M.S. Brouwer
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingJa
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus is de student in staat om: 
- een medicatiebeoordeling op een wetenschappelijk verantwoorde manier aan te pakken en te doorlopen; 
- het farmaceutisch behandelplan goed onderbouwd te bespreken met zowel de arts als met de patiënt; 
- patiëntgebonden farmaceutische problemen te signaleren op het gebied van product- en patiëntenzorg, te interpreteren en aan te pakken; 
- de afwijkende evidence en kinetiek rondom geriatrie en pediatrie te beschrijven en juist te interpreteren; 
- de toedieningsvorm en -route aan te passen ter optimalisatie van de behandeling van de individuele patiënt;
Inhoud
In deze cursus staat de complexe patiënt centraal, die qua behandeling buiten de richtlijnen valt. De student leert deze patiënt kennen door te participeren in de openbare apotheek gedurende deze cursus. Om optimale patiëntenzorg te kunnen leveren aan deze groep patiënten, zal de apotheker in opleiding moeten leren hoe hij/zij moet omgaan met verschillende aspecten rondom deze complexe patiënten. Deze aspecten worden door de combinatie met praktijkervaring in een coschap in een juiste context geplaatst.
Er wordt grotendeels voortgebouwd op kennis vanuit de eerdere cursussen, welke toegepast zal worden in complexere casuïstiek. Daarnaast worden enkele specifieke onderwerpen voor het eerst behandeld of verder uitgediept. Dit betreft onder andere geriatrie, pediatrie, obesitas en leverfunctiestoornissen.
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- Chronische aandoeningen (FA-MA101)
- Farmacotherapie op maat (FA-MA102)
- Individuele productzorg (FA-MA103)
- Farmacie in praktijk (FA-MA104)
- Medicatiebeleid (FA-MA105)
- Geneesmiddelontwerp (FA-MA106)
- Polyfarmacie (FA-MA107)
- PPO master Farmacie (FA-MA200)
Voorkennis
Na het behaald hebben van alle cursussen uit jaar 1 en FA-MA200
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Communicatieonderwijs

Excursie

Groepsonderwijs

Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Schriftelijke eindtoets, mondelinge eindtoets, referaat, coschapdossier

SluitenHelpPrint
Switch to English