SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-MA214
FA-MA214
Pharmaceutical Humanities
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-MA214
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
ContactpersoonA.C. van Veen
E-mailA.C.vanVeen@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. A.H.L.M. Pieters
Overige cursussen docent
Docent
A.C. van Veen
Overige cursussen docent
Blok
2.2  (17-12-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2.2
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Algemeen
In de cursus Pharmaceutical Humanities leert de student om aan de hand van historische, ethische en juridische perspectieven onderzoek te doen naar hedendaagse dilemma's die spelen binnen het werkveld van de apotheker.
Cursusdoelen:
  1. Het kennismaken met de sociaal-culturele, juridische, ethische, historische en psychologische invalshoeken. 
  2. Het begrijpen dat de beoefening van de farmacie plaatsvindt in een culturele en sociale context die door diversiteit wordt gekenmerkt.
  3. Het begrijpen op welke manier de complexiteit van deze culturele en sociale context mede invloed heeft op diverse belevingen van ziekte en het handelen als apotheker.
  4. Het verwerven van meer inzicht in de verantwoordelijkheden en plichten van apothekers ten opzichte van de patiënt en andere zorgprofessionals. 
  5. Het toepassen van kennis van de sociaal-culturele, juridische, ethische, historische en psychologische invalshoeken op casuïstiek. 
  6. Het analyseren van een farmaceutisch, actueel, maatschappelijk thema vanuit diverse invalshoeken, namelijk socio-cultureel, juridisch, ethisch, historisch en psychologisch. 
  7. Het reflecteren op het maatschappelijk handelen als toekomstig apotheker en het apothekerschap. 
  8. Het opzetten en uitvoeren van een literatuuronderzoek over een actueel, maatschappelijk thema binnen de farmacie en dit presenteren. 
  9. De opgedane kennis binnen dit vak voor een breder publiek openbaar stellen door middel van spotprenten, vlog en/of column.
  

 
Inhoud
Als apotheker heb je een belangrijke maatschappelijke functie en krijg je te maken met allerlei vraagstukken en dilemma’s omtrent het verlenen van goede zorg. Moeten extreem dure medicijnen altijd en voor iedereen beschikbaar zijn? Kunnen internetapotheken goede en verantwoorde farmaceutische zorg leveren? Hoe ga je om met een grote diversiteit aan patiënten in de apotheek? In deze cursus leer je zulke maatschappelijke vraagstukken analyseren vanuit een interdisciplinair perspectief. Hierbij zijn geschiedenis, ethiek, wetgeving, psychologie, en sociale en culturele theorieën belangrijke invalshoeken van waaruit we deze vraagstukken benaderen.
Er wordt gebruik gemaakt van een mix van werkvormen en leermiddelen, ook wel blended onderwijs genoemd. Basiskennis over de invalshoeken verwerf je thuis online via kennisclips en literatuur. Hierdoor is er tijdens de bijeenkomsten veel ruimte voor verdieping. Tijdens de (gast)colleges worden actuele casussen besproken, waarbij je de verschillende invalshoeken leert toepassen. In de werkcolleges is er veel ruimte voor interactie, discussie en inbreng vanuit de studenten. Je raakt op deze manier vertrouwd met de invalshoeken en kunt deze vervolgens zelf toepassen op situaties in de farmaceutische praktijk en in wetenschappelijk onderzoek.
Je schrijft een wetenschappelijk essay op basis van literatuuronderzoek over een actueel farmaceutisch dilemma. De bevindingen van dit onderzoek maak je toegankelijk voor een algemeen publiek door middel van een column of vlog. Daarnaast leer je om spotprenten te analyseren en deze zelf ook te maken. Hiermee analyseer je niet alleen een maatschappelijk vraagstuk, maar reflecteer je ook op jouw rol als apotheker in de maatschappij.
Deze cursus is het afgelopen jaar onder deskundige begeleiding ontworpen door vijf studenten farmacie en sluit daardoor goed aan bij de behoeftes en voorkennis van studenten. Meer informatie over dit proces vind je in de blog die zij schreven: pharmaceuticalcoursedesign.wordpress.com
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Wetenschappelijk literatuuronderzoek - 80 %

Vlog of column (keuze student) - 20%

Actieve deelname aan werkgroepen en discussies - Voldoende/onvoldoende

SluitenHelpPrint
Switch to English